Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Am tânjit noaptea, în patul meu, după iubitul inimii mele; am tânjit după el, dar el n-a venit.
2 Însă acum mă voi ridica şi voi străbate cetatea, voi merge pe străzile şi în pieţele ei; îl voi căuta pe iubitul inimii mele! L-am căutat, dar nu l-am găsit.
3 M-au găsit santinelele care dădeau ocol cetăţii. „Nu l-aţi văzut pe iubitul inimii mele?“
4 De-abia trecusem de ei şi l-am găsit pe iubitul inimii mele! L-am prins şi nu l-am mai lăsat până nu l-am adus în casa mamei mele, în odaia celei ce m-a născut.
5 Vă conjur, fiice ale Ierusalimului, pe gazelele şi pe căprioarele câmpului: nu stârniţi şi nu treziţi iubirea până când nu-i va face ei plăcere!

Corul

6 Ce se iveşte din pustie, ca nişte stâlpi de fum, parfumaţi cu smirnă şi cu tămâie, preparaţi din toate aromele negustorului?
7 Este lectica1 lui Solomon, cu şaizeci de războinici în jurul ei, dintre bărbaţii cei mai viteji ai lui Israel,
8 toţi înarmaţi cu săbii şi având experienţă în luptă, fiecare purtându-şi sabia la şold, din cauza terorii din noapte.
9 Regele Solomon şi-a făcut această lectică2 din lemn de Liban.
10 Stâlpii i-a făcut din argint, iar cadrul din aur. Scaunul a fost făcut din purpură, iar interiorul a fost împodobit cu piele3 de către fiicele Ierusalimului.
11 Ieşiţi, fiice ale Sionului, şi priviţi-l pe regele Solomon purtând coroana, coroana primită de la mama sa în ziua căsătoriei lui, în ziua bucuriei inimii lui!
1 <footnote>3:7 Aici cu referire la patul lui Solomon; termenul ebraic este diferit de cel din v. 9</footnote>
2 <footnote>3:9 Aici cu referire la tronul lui Solomon; termenul ebraic este diferit de cel din v. 7</footnote>
3 <footnote>3:10 Sau: iar interiorul împodobit este un dar din dragoste / din partea; sau: împodobit cu piele / iubire. / Fiicele Ierusalimului</footnote>
© 2016 ERF Medien