Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Ajutor

Noua traducere în limba românã

Păcatul şi restaurarea Ierusalimului

1 Vai de cetatea asupritoare, răzvrătită şi pângărită!
2 Ea n-ascultă de nici un glas, nu primeşte nici o disciplinare. Ea nu se încrede în DOMNUL, nu se apropie de Dumnezeul ei.
3 Conducătorii ei sunt ca nişte lei care răcnesc; judecătorii ei sunt ca nişte lupi seara, care nu lasă nimic până dimineaţă.
4 Profeţii ei sunt aroganţi1, sunt nişte oameni înşelători. Preoţii ei pângăresc ceea ce este sfânt şi calcă în mod violent Legea.
5 DOMNUL este cel drept în mijlocul ei şi El nu săvârşeşte nici o nedreptate. În fiecare dimineaţă Îşi împarte judecata, în fiecare zori de zi, fără greşeală2, însă cel nedrept nu ştie de ruşine.“
6 „Am nimicit neamuri! Turnurile le sunt în ruină! Le-am pustiit drumurile! Acum nimeni nu mai umblă pe ele. Cetăţile le sunt distruse şi au rămas fără oameni, fără locuitori.
7 Am zis: «Cu siguranţă te3 vei teme de Mine, vei primi disciplinarea!» Astfel, locuinţa nu i-ar fi fost nimicită şi n-ar fi venit peste ea toate pedepsele Mele! Dar ei au fost tot mai dornici să se strice prin toate faptele lor.
8 De aceea, aşteptaţi-Mă numai, zice DOMNUL, până în ziua în care Mă voi scula să mărturisesc4, căci am hotărât să adun neamurile, să strâng regatele ca să-Mi revărs asupra lor indignarea, toată aprinderea mâniei Mele! Tot pământul va fi mistuit de focul geloziei Mele!
9 Atunci le voi da popoarelor buze curate, pentru ca toţi să cheme Numele DOMNULUI şi să-I slujească umăr la umăr.
10 De dincolo de râurile din Cuş5, închinătorii Mei, fiica celor risipiţi ai Mei, Îmi vor aduce daruri de mâncare.
11 În ziua aceea nu vei mai fi făcută de ruşine de toate faptele prin care ai păcătuit împotriva Mea, căci atunci îi voi scoate din mijlocul tău pe cei trufaşi, iar tu nu te vei mai îngâmfa vreodată pe muntele Meu cel sfânt!
12 Dar voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit şi puţin la număr, care va căuta adăpost în Numele DOMNULUI.
13 Rămăşiţa lui Israel nu va mai săvârşi nedreptatea; aceştia nu vor mai spune minciuni şi în gura lor nu se va mai găsi o limbă înşelătoare. Ei vor găsi păşune, se vor odihni şi nimeni nu-i va mai îngrozi.“

Cântec de veselie

14 „Strigă de bucurie, fiică a Sionului! Strigă tare, Israele! Veseleşte-te şi bucură-te din toată inima, fiică a Ierusalimului!
15 DOMNUL a îndepărtat judecata de la tine, El l-a izgonit pe duşmanul tău. DOMNUL, Împăratul lui Israel, este în mijlocul tău; nu te vei mai teme vreodată de vreun rău!
16 În ziua aceea se va zice Ierusalimului: «Nu te teme, Sioane! Să nu-ţi slăbească mâinile!
17 DOMNUL, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate izbăvi! El se va bucura de tine nespus, te va linişti cu dragostea Lui şi va striga de veselie din pricina ta.»“
18 „Îi voi aduna pe cei ce sunt trişti din cauza adunărilor de sărbătoare; din tine îşi trag obârşia. Povara de pe umerii tăi era o ruşine.6
19 Iată, în vremea aceea îi voi pedepsi pe toţi cei ce te-au asuprit! Îi voi izbăvi pe cei şchiopi şi-i voi aduna pe cei ce au fost izgoniţi! Le voi da cinste şi renume în toate ţările unde au fost făcuţi de ruşine.
20 În vremea aceea vă voi aduce înapoi! În vremea aceea vă voi strânge! Vă voi face parte de renume şi cinste între toate popoarele pământului, când vă voi aduce înapoi captivii înaintea ochilor voştri, zice DOMNUL.“
1 <footnote>3:4 Sau: Sanctuarul</footnote>
2 <footnote>3:5 Sau: dimineaţă Îşi scoate judecata la lumină, / fără greşeală</footnote>
3 <footnote>3:7 Pronumele ebraic este de gen feminin şi face referire la cetatea Ierusalimului</footnote>
4 <footnote>3:8Sau: ca Martor, cf. LXX, Siriacă; TM: să prad</footnote>
5 <footnote>3:10 Sensul în ebraică al acestei expresii este nesigur</footnote>
6 <footnote>3:18 Sensul în ebraică al acestui verset este nesigur; sau: Îi voi aduna pe ai tăi, /care suspină după adunările de sărbătoare; / ruşinea ta este o povară pentru tine.</footnote>
© 2016 ERF Medien