Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Nádej pre kazdého

List do Sárd

1 Predstavenému zboru v Sardách napíš: Tento odkaz je od toho, kto dáva plnosť Ducha Božieho a kto má sedem hviezd. „Viem o všetkom, čo robíte. Máte povesť živého zboru, ale v skutočnosti ste mŕtvi.
2 Prebuďte sa a posilnite tých, v ktorých zostalo ešte trocha života. Mnohé vaše činy v Božích očiach neobstoja.
3 Rozpomeňte sa teda, ako ste moje slovo prijali a počuli, zachovávajte ho a robte pokánie. Ak nebudete bdieť, prekvapím vás nečakane ako zlodej. Nebudete ani tušiť, kedy prídem.
4 Predsa však zostali v Sardách niekoľkí, ktorí si odev nepoškvrnili. Tí budú chodiť so mnou v bielych šatách, lebo sú toho hodní.
5 Kto zvíťazí, bude oblečený do bielych šiat a jeho meno nevymažem z knihy života, ale priznám sa k nemu pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.
6 Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom.“

List do Filadelfie

7 Predstavenému zboru vo Filadelfii napíš: „Tento odkaz je od Svätého a Pravdivého, ktorý ako potomok Dávidov má kľúč od Božieho kráľovstva. Keď on otvára, nik nezatvorí, a keď on zatvára, nik neotvorí.
8 Viem o vašich činoch. Otvoril som pred vami dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Hoci nie ste veľmi silní, zachovali ste moje slovo a nezapreli ste moje meno.
9 Pozorujte, čo sa stane. Prídu za vami ľudia, ktorí budú robiť zo seba zbožných ľudí. No budú to luhári, satanovi prisluhovači. Prinútim ich, aby prišli, hlboko sa pred vami poklonili a uznali, že som si vás zamiloval.
10 Pretože ste zachovali moje slovo a vytrvali, aj ja vás zachovám v hodine skúšky, ktorá má prísť na celý svet a preskúša obyvateľov zeme.
11 Prídem čoskoro. Držte sa toho, čo máte, aby vás nik nepripravil o vavrín víťazov.
12 Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Nikdy už z neho nevyjde; a napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, a aj svoje nové meno.
13 Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom.“

List do Laodicey

14 Predstavenému zboru v Laodicei napíš: „Tento odkaz je od toho, ktorého meno je Amen, verný a pravdivý Svedok, Počiatok Božieho stvorenia.
15 „Viem o všetkých vašich činoch. Nie ste studení ani horúci. Kiežby ste boli jedno alebo druhé!
16 Ale keďže ste vlažní, ani studení, ani horúci, vypľujem vás zo svojich úst.
17 Hovoríte:‚Sme bohatí, máme všetkého dosť, nič nepotrebujeme.‘ A neviete, že ste v skutočnosti úbohí, poľutovaniahodní, chudobní, slepí a nahí.
18 Radím vám, kúpte si odo mňa rýdze zlato prepálené ohňom, ktoré vás skutočne obohatí, i biele šaty, aby ste zakryli svoju hanebnú nahotu. A kúpte si aj masť, ktorá vylieči vaše slepé oči.
19 Tých, ktorých milujem, karhám a trescem. Spamätajte sa teda a robte pokánie.
20 Pozor! Stojím pri vašich dverách a klopem. Kto by počul môj hlas a otvoril dvere, vojdem k nemu a spoločne budeme večerať.
21 Kto zvíťazí, usadím ho vedľa seba na svojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som so svojím Otcom na jeho tróne.
22 Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom.“
© 2016 ERF Medien