Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Nádej pre kazdého

Bludné učenia

1 Duch Svätý nám jasne hovorí, že v našich časoch sa niektorí odvrátia od Krista, priklonia sa k bludným učeniam a budú nasledovať hlásateľov satanských náuk,
2 luhárov a pokrytcov, ktorí majú otupené svedomie.
3 Budú zakazovať ženiť sa a vydávať, jesť niektoré pokrmy, ktoré predsa Boh stvoril na to, aby ich s vďačnosťou užívali tí, čo veria a poznajú pravdu.
4 Všetko, čo Boh stvoril, je dobré a môžeme to pokojne jesť, ak za to Bohu ďakujeme a prosíme, aby to požehnal.
5 Jeho slovom a našou modlitbou sa to posväcuje.
6 Ak budeš takto učiť, bude z teba dobrý služobník Ježiša Krista. Sýť sa slovami viery a pravým učením, ktoré si si osvojil.
7 Nenačúvaj bohapustým rečiam a nezaoberaj sa kadejakými mýtmi a legendami. Svoj čas a silu venuj radšej duchovnému rastu.
8 Telesná zdatnosť je síce na niečo užitočná, ale tá duchovná je potrebná na všetko, je nepostrádateľná pre tento i večný život.
9 To je pravda, ktorú by mal každý prijať.
10 Na to vynakladáme všetko svoje úsilie, pretože máme nádej v živom Bohu, ktorý je záchrancom všetkých, čo v neho uverili.
11 To vyučuj a dbaj, aby si to všetci dobre osvojili.

Pravidlá pastierskej služby

12 Nech ťa nikto nepodceňuje zato, že si mladý. Musíš však byť vzorom v reči i v činoch lásky, viery a v čistom myslení.
13 Kým prídem, čítaj a vysvetľuj Písmo, zvestuj Božie slovo.
14 Nezanedbávaj schopnosti, ktoré ti dal Boh, keď na teba podľa prorockého spôsobu starší s modlitbou kládli ruky.
15 Usiluj sa rozvíjať ich v práci, aby každý videl, že rastieš a robíš pokroky.
16 Sústavne kontroluj svoje myslenie i učenie. Neuchyľuj sa od pravdy a Boh požehná tebe aj tým, ktorých ti zveril.
© 2016 ERF Medien