Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Nádej pre kazdého

Nasýtenie štyroch tisícov ľudí

1 Okolo Ježiša sa opäť zhromaždilo veľké množstvo ľudí. Boli s ním tak dlho, že sa im minuli všetky zásoby. Ježiš si zavolal učeníkov a povedal im:
2 „Je mi ľúto týchto ľudí. Sú tu so mnou už tri dni a nemajú čo jesť.
3 Ak ich pustím domov hladných, môžu cestou odpadnúť od vysilenia, veď niektorí prišli zďaleka.
4 Učeníci sa zľakli: „Hádam len nechceš, aby sme v tejto pustatine zháňali niečo na jedenie pre toľký národ?“ –
5 „Koľko chlebov tu máte?“ spýtal sa ich. „Sedem,“ odpovedali mu.
6 Nato poprosil všetkých zhromaždených, aby si posadali na zem. Potom vzal tých sedem chlebov, poďakoval za ne Bohu, odlamoval z nich a dával svojim učeníkom, aby ich poroznášali ľuďom.
7 Mali pri sebe aj niekoľko neveľkých rýb. Ježiš sa aj za ne poďakoval a dal ich učeníkom, aby ich poroznášali.
8 Všetci sa dosýta najedli a ešte sa aj nazbieralo sedem košov zvyškov.
9 Tentoraz sa nasýtilo asi štyritisíc ľudí. Potom ich pustil Ježiš domov,
10 sám nastúpil do člna aj so svojimi učeníkmi a preplavili sa do dalmanutského kraja.

Túžba po zázrakoch

11 Keď sa o jeho príchode dozvedeli tamojší farizeji, prišli k nemu a pokúšali ho: „Urob nejaký zázrak! Chceme vidieť nejaké znamenie z neba, až potom ti uveríme!“
12 Ježiš si smutne vzdychol a povedal: „Koľko znamení by ste ešte chceli? Jedno je isté: ľudia ako vy nedostanú od Boha nijaké znamenie!“
13 Nechal ich tam, nastúpil do člna a odplavil sa na druhý breh jazera.

Aj na Božie zázraky možno zabudnúť

14 Učeníci zabudli nakúpiť potraviny, a tak mali v člne iba jeden chlieb.
15 Za plavby im Ježiš kládol na srdce: „Dajte si pozor na kráľa Herodesa i na kvas farizejov!“ –
16 „Čo tým myslí?“ spytovali sa jeden druhého. Napokon sa zhodli, že akiste naráža na to, že zabudli kúpiť chlieb.
17 Ježiš vedel, o čom sa dohadujú, a povedal: „Nie, nejde o to. Naozaj mi nerozumiete? Je to možné, že ste takí nechápaví?
18 Ako to, že sa na nič nepamätáte?
19 A koľko košov zvyškov ste nazbierali, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?“ – „Dvanásť,“ odpovedali mu.
20 „A keď som nasýtil štyritisíc ľudí iba siedmimi chlebmi, koľko ešte zostalo? Spomínate si?“ – „Sedem plných košov,“ priznali.
21 „A ešte vždy nechápete?“

Uzdravenie slepého v Betsaide

22 Keď došli do Betsaidy, priviedli k nemu slepca a prosili, aby ho dotykom uzdravil.
23 Ježiš ho vzal za ruku a vyviedol za dedinu. Tam sa naslinenými prstami dotkol očí slepca a spýtal sa ho: „Vidíš niečo?“
24 Muž sa poobzeral a zvolal: „Áno, vidím ľudí, ale nejasne, vyzerajú ako chodiace stromy.“
25 Ježiš sa ešte raz dotkol jeho očí. Keď sa muž znova rozhliadol okolo seba, videl všetko zreteľne a jasne, oči mal úplne zdravé.
26 Pri lúčení mu Ježiš povedal: „Cez dedinu radšej nechoď a nikomu o tom nehovor.“

Kto je Kristus?

27 Potom Ježiš so svojimi učeníkmi opustil Galileu a prechádzal dedinkami v okolí Cézarey Filipovej, na úpätí vrchu Hermon. Cestou sa spýtal svojich učeníkov: „Za koho ma ľudia pokladajú?“
28 Odpovedali mu: „Niektorí sa domnievajú, že si Ján Krstiteľ, iní vravia, že si Eliáš alebo iný veľký prorok.“ –
29 „A za koho ma pokladáte vy?“ spytoval sa ďalej. „Ty si ten zasľúbený Mesiáš, ty si Kristus!“ zvolal Peter.
30 Ale Ježiš im prikázal, aby o tom nikomu nehovorili.

Ježiš predpovedá svoje utrpenie

31 V ten deň im prvý raz hovoril o tom, že bude musieť strašne trpieť. Veľkňazi, učitelia Zákona aj židovskí vodcovia ho odsúdia, zabijú, ale tretí deň vstane z mŕtvych.
32 Rozprával o tom celkom otvorene, preto si ho Peter odvolal nabok a usiloval sa ho od toho odhovoriť.
33 Ježiš sa však obrátil k učeníkom a pokarhal Petra: „Odíď mi z cesty, pokušiteľ, lebo nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské.“
34 Potom si pozval k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto ma chce nasledovať, musí sa vzdať svojich vlastných záujmov, dobrovoľne niesť svoj kríž a ísť za mnou.
35 Komu ide len o jeho vlastný život, stratí ho, ale kto je ochotný obetovať ho pre mňa a pre zvesť evanjelia, získa život večný.
36 Lebo čo prospeje človeku, ak získa aj celý svet, a večný život pritom stratí?
37 Je azda na svete niečo cennejšie ako život?
38 Ak sa niekto hanbí za mňa a za moje slová v týchto dňoch nevery a hriechu, za toho sa budem hanbiť aj ja, Mesiáš, keď sa vrátim so svätými anjelmi v sláve svojho Otca.“
© 2016 ERF Medien