Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Nádej pre kazdého

1 Myslím, že o tejto pomoci jeruzalemskému zboru som sa ani nemusel toľko rozpisovať.
2 Viem, že pre vás je to samozrejmé a v Macedónsku som hrdo vyhlasoval, že vy ste so zbierkou začali už vlani. Práve tá vaša horlivosť povzbudila mnohých z nich.
3 Teraz k vám posielam týchto bratov, aby som sa presvedčil, či som vás neprechválil.
4 Ako by sme potom vyzerali pred kresťanmi v Macedónsku, keby sa ukázalo, že som nemal pravdu? Musel by som sa prepadnúť od hanby – a vy tiež!
5 Preto som pokladal za potrebné poprosiť týchto bratov, aby zhromaždili všetky vaše príspevky ešte pred mojím príchodom, aby to potom nevyzeralo, že som ich prišiel vymáhať.
6 Pamätajte však: skúpa sejba – skromná žatva. Bohatú úrodu zožne ten, kto štedro seje.

Požehnanie štedrosti

7 Každý nech dáva podľa toho, ako sa vo svojom srdci vopred rozhodol. Nikoho nenúťte, aby dal viac, ako sám chce. Boh nestojí o vynútené dary, ale miluje ochotného darcu.
8 Boh má moc požehnať vás takou mierou, že vždy budete mať dosť nielen pre seba, ale ešte vám zvýši, aby ste mohli pomôcť tým, čo to potrebujú,
9 ako sa hovorí v žalme: On rozsýpa štedro, chudobným dáva a jeho spravodlivosť trvá naveky.
10 On, ktorý dáva roľníkovi chlieb i zrno, aby mohol zasiať, dá všetko potrebné na sejbu aj vám, aby ste zo žatvy mali čoraz viac pre seba i pre iných.
11 Vo všetkom budete obohacovaní, aby ste mohli byť veľkoryso štedrí.
12 A keď odovzdáme vaše dary tým, čo ich potrebujú, prebudíme v ich srdciach vďačnosť nielen voči vám, ale predovšetkým budú chváliť a velebiť Boha.
13 A to je veľmi dôležité. Budú ďakovať Bohu za to, že slovo milosti a záchrany našlo vo vás taký ohlas.
14 Budú sa za vás modliť a priľnú k vám vrelým bratským citom.
15 Vďaka Bohu za Pána Ježiša Krista – ten vzácny dar nad všetky dary!
© 2016 ERF Medien