Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Nádej pre kazdého

Pomoc pre jeruzalemský zbor

1 Musím vám teraz porozprávať, ako veľmi sa prejavila Božia milosť v kresťanských zboroch v Macedónsku.
2 Hoci sa tam museli boriť s mnohými ťažkosťami a podstúpiť nejednu tvrdú skúšku, radosť veriacich bola taká veľká, že pri všetkej svojej chudobe zozbierali medzi sebou neuveriteľnú sumu peňazí.
3 Nedávali iba to, čo im zvyšovalo, ale oveľa viac.
4 Pokladali to za vyznamenanie, že sa mohli zúčastniť na zbierke pre jeruzalemských kresťanov.
5 Ich obetavosť predstihla všetko moje očakávanie – úplne sa oddali Pánu Bohu a v jeho mene aj nám.
6 Preto sme požiadali Títa, ktorý u vás začal so zbierkou už skôr, aby k vám znova zašiel a pomohol vám toto dielo lásky zavŕšiť.
7 Ako ste vo všetkom bohatí, vo viere, v slove, poznaní, v horlivosti aj v láske k nám, buďte bohatí aj v tomto diele lásky.
8 Neberte to ako príkaz. Len by som si želal, aby ste dokázali svoju lásku rovnako horlivo.
9 Určite ste nezabudli, čo pre vás urobil Pán Ježiš Kristus: sám bohatý, kvôli vám dobrovoľne vzal na seba chudobu, aby ste vy jeho chudobou zbohatli.
10 Mali by ste teda tú myšlienku, ktorá sa zrodila u vás, dotiahnuť až do konca.
11 Každý nech dá podľa toho, koľko má.
12 Ak ste začali s takým nadšením, nepoľavujte a ochotne dávajte, koľko môžete. Kto nemôže dať viac, nech sa netrápi. Pánu Bohu záleží na ochote, a nie na veľkosti daru.
13 Nejde o to, aby iným bolo dobre na váš účet.
14 Ale ak sa vám teraz darí lepšie, rozdeľte sa s tými, čo sú v núdzi. Veď oni zasa môžu pomôcť vám, keď vy budete potrebovať.
15 Tak bude každý mať práve toľko, koľko potrebuje, ako čítame v Písme o Izraelitoch, čo zbierali pokrm na púšti: „Kto nazbieral mnoho, tomu nezvyšovalo, a kto nazbieral málo, nemal nedostatok.“
16 Som vďačný Bohu za to, že si vás Títus obľúbil rovnako ako ja.
17 Môj návrh hneď prijal s radosťou, ale myslím, že by bol aj tak využil prvú príležitosť, aby sa znova vydal k vám.
18 Posielam s ním ešte jedného brata, ktorého si pre jeho oddanosť v službe Pánu Ježišovi vážia vo všetkých zboroch.
19 Vybrali ho, aby ma sprevádzal do Jeruzalema so zbierkou, ktorá má osláviť nášho Pána a verejne dokázať našu horlivosť v službe.
20 Predíde sa tak prípadným neskorším dohadom, či ozaj všetky peniaze sa dostali ta, kde boli určené. Pán Boh vie, že nikomu z nás by ani na um neprišlo spreneveriť čo len jeden halier, ale aby sme vylúčili aj to najnepatrnejšie podozrenie, urobili sme to radšej takto.
21 Dbáme o to, aby to bolo v poriadku nielen pred Bohom, ale aj pred ľuďmi.
22 Sprevádza ich ešte jeden brat, ktorý sa už neraz osvedčil ako úprimný kresťan. Teší sa na vás, lebo som mu rozprával o vašom nadšení pomáhať iným. Prijmite ich teda všetkých prívetivo.
23 Títus je v tejto veci mojím spoločníkom a spolupracovníkom. Je to môj najbližší spolupracovník. Druhých dvoch vyslali tunajšie zbory ako svojich najlepších predstaviteľov.
24 Ukážte im, že všetky moje chvály na vás boli odôvodnené.
© 2016 ERF Medien