Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Nádej pre kazdého

Druhý Kristov príchod

1 Píšem vám už druhý list, moji milovaní. V oboch som sa usiloval prebúdzať vo vás čisté zmýšľanie
2 a pripomenúť vám veci, čo sú vám známe z posolstiev Božích prorokov a vašich apoštolov, ktorí vám priniesli slovo nášho Pána a Spasiteľa.
3 Predovšetkým vám chcem pripomenúť, že v posledných dňoch tohto sveta sa zjavia posmievači, ktorí si budú žiť po svojom
4 a budú sa vysmievať: „Ježiš predsa sľúbil, že príde znovu. Kde teda je? Naši otcovia už aj zomreli a od stvorenia sveta sa nič nezmenilo.“
5 Úmyselne nechcú vedieť, že nebo a zem stvoril Boh svojím slovom. Prikázal, a zem vystúpila z vody.
6 A na jeho rozkaz voda pri potope znova zachvátila celú zem.
7 A teraz to isté Božie slovo uchováva náš svet až do dňa, keď bezbožní budú odsúdení a zničení ohňom.
8 Ale nezabúdajte, moji milovaní, že čas je u Pána iný ako u nás. Preňho môže jeden deň byť ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.
9 Nie je to tak, ako sa niektorí nazdávajú, že s naplnením svojich sľubov sa oneskoril. Skôr má s nami veľkú trpezlivosť. Neželá si, aby niekto zahynul, ale chce, aby všetci zanechali svoju bezbožnosť a obrátili sa k nemu.
10 Deň súdu príde tak náhle a nečakane ako zlodej v noci. V ten deň nebesia s hrozným rachotom zaniknú, hmota sa roztaví od páľavy a zem so všetkým, čo je na nej, zhorí.
11 Ak všetko má podľahnúť takejto skaze, ako sväto a zbožne musíte žiť vy, ktorí dychtivo očakávate deň Pánov!
12 Je pravda, že v ten deň nebesia zhoria a hmota sa rozplynie od strašnej horúčavy,
13 ale naša nádej sa upriamuje na nové nebo a novú zem, ktoré nám Boh zasľúbil. Tam bude iba spravodlivosť a dobro.

Záverečné napomenutie

14 Moji milovaní, v tomto očakávaní sa usilujte o čistý život, lebo iba tak môžete ísť v ústrety Božiemu súdu bez strachu.
15 Uvedomte si, že Pán vám vo svojej trpezlivosti poskytuje čas na spásu. O tom vám písal už náš drahý brat Pavol s múdrosťou, ktorú mu dal Boh.
16 Tak o tom píše vo všetkých svojich listoch. Pravda, sú tam niektoré veci, ktoré je ťažšie pochopiť, a tých sa pridŕžajú nerozumní a nevyrovnaní ľudia a prekrucujú ich. Ale oni tak robia aj s inými časťami Písma, a tým na seba privolávajú skazu.
17 Moji milovaní, varoval som vás, a tak dávajte pozor, aby aj vás títo bludári nestrhli z pevného základu viery.
18 Usilujte sa o duchovný rast a hlbšie poznanie Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu buď sláva už teraz aj na večnosti. Amen.
© 2016 ERF Medien