Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Mikor leülsz enni az uralkodóval, szorgalmasan reá vigyázz, ki van elõtted.
2  És kést tégy a torkodra, ha mértékletlen vagy.
3  Ne kivánd az õ csemegéit; mert ezek hazug étkek.
4  Ne fáraszd magadat ebben, hogy meggazdagulj; [ez ilyen testi] eszességedtõl szünjél meg.
5  Avagy a te szemeidet veted-é arra? holott az semmi, mert olyan szárnyakat szerez magának nagy hamar, mint a saskeselyû, és az ég felé elrepül!
6  Ne egyél az irígy szemûnek étkébõl, és ne kivánd az õ csemegéit;
7  Mert mint a ki számítgatja [a falatot] magában, olyan õ: egyél és igyál, azt mondja te néked; de azért nem jó akarattal van tehozzád.
8  A te falatodat, a melyet megettél, kihányod; és a te ékes beszédidet csak hiába vesztegeted.
9  A bolondnak hallására ne szólj; mert megútálja a te beszédidnek bölcseségét.
10  Ne mozdítsd meg a régi határt, és az árváknak mezeibe ne kapj;
11  Mert az õ megváltójuk erõs, az forgatja az õ ügyöket ellened!
12  Add a te elmédet az erkölcsi tanításra, és a te füleidet a bölcs beszédekre.
13  Ne vond el a gyermektõl a fenyítéket; ha megvered õt vesszõvel, meg nem hal.
14  Te vesszõvel vered meg õt: és az õ lelkét a pokolból ragadod ki.
15  Szerelmes fiam, ha bölcs lesz a te elméd, örvendez a lelkem nékem is.
16  És vígadoznak az én veséim, a te ajkaidnak igazmondásán.
17  Ne irígykedjék a te szíved a bûnösökre; hanem az Úr félelmében [légy] egész napon;
18  Mert [ennek] bizonyos vége van; a te várakozásod meg nem csalatkozik.
19  Hallgass te, fiam, [engem,] hogy légy bölcs, és jártasd ez úton szívedet.
20  Ne légy azok közül való, a kik borral dõzsölnek; azok közül, a kik hússal dobzódnak.
21  Mert a részeges és dobzódó szegény lesz, és rongyokba öltöztet az aluvás.
22  Hallgasd a te atyádat, a ki nemzett téged; és meg ne útáld a te anyádat, mikor megvénhedik.
23  Szerezz igazságot, és el ne adj; bölcseséget és erkölcsöt és eszességet.
24  Igen örül az igaznak atyja, és a bölcsnek szülõje annak vígadoz.
25  Vígadjon a te atyád és a te anyád, és örvendezzen a te szülõd.
26  Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megõrizzék.
27  Mert mély verem a tisztátalan asszony, és szoros kút az idegen asszony.
28  És az, mint a tolvaj leselkedik, és az emberek közt a hitetleneket szaporítja.
29  Kinek jaj? kinek oh jaj? kinek versengések? kinek panasz? kinek ok nélkül való sebek? kinek szemeknek veressége?
30  A bornál mulatóknak, a kik mennek a jó bor kutatására.
31  Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az õ csillogását; könnyen alá csuszamlik,
32  Végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó, megcsíp.
33  A te szemeid nézik az idegen asszonyt, és a te elméd gondol gonoszságot.
34  És olyan leszel, mint a ki fekszik a tenger közepiben, és a ki fekszik az árbóczfának tetején.
35  Ütöttek engem, nékem nem fájt; vertek, nem éreztem! Mikor ébredek fel? Akkor folytatom, ismét megkeresem azt.
© 2016 ERF Medien