Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  A maga kivánsága után megy az agyas ember, minden igaz bölcseség ellen dühösködik.
2  Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az õ elméje nyilvánvalóvá legyen.
3  Mikor eljõ az istentelen, eljõ a megútálás; és a szidalommal a gyalázat.
4  Mély víz az ember szájának beszéde, buzogó patak a bölcseségnek kútfeje.
5  A gonosz személyének kedvezni nem jó, elfordítani az igazat az ítéletben.
6  A bolondnak beszédei szereznek versengést, és az õ szája ütésekért kiált.
7  A bolondnak szája az õ romlása, és az õ beszédei az õ életének tõre.
8  A susárlónak beszédei hizelkedõk; és azok a szív belsejét áthatják.
9  A ki lágyan viseli magát az õ dolgában, testvére annak, a ki tönkre tesz.
10  Erõs torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.
11  A gazdagnak vagyona az õ erõs városa, és mint a magas kõfal, az õ gondolatja szerint.
12  A megromlás elõtt felfuvalkodik az ember elméje; a tisztesség elõtt pedig alázatosság van.
13  A ki felel valamit, míg meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos rá nézve.
14  A férfiú lelke elviseli a maga erõtlenségét; de a megtört lelket ki viseli el?
15  Az eszesnek elméje tudományt szerez, és a bölcseknek füle tudományt keres.
16  Az embernek ajándéka szabad útat szerez néki, és a nagyoknak orczája elé viszi õt.
17  Igaza van annak, a ki elsõ a perben; mígnem eljõ az õ peresfele, és megvizsgálja õt.
18  A versengéseket megszünteti a sorsvetés, és az erõseket elválasztja.
19  A felingerelt atyafiú [erõsb] az erõs városnál, és [az ilyen] versengések olyanok, mint a vár zárja.
20  A férfi szájának hasznával elégedik meg az õ belseje; az õ beszédének jövedelmével lakik jól.
21  Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában [van], és a [miképen] kiki szeret azzal élni, [úgy ]eszi annak gyümölcsét.
22  Megnyerte a jót, a ki talált feleséget, és vett jóakaratot az Úrtól!
23  Alázatos kérést szól a szegény; a gazdag pedig keményen felel.
24  Az ember, a kinek [sok] barátja van, széttöretik; de van barát, a ki ragaszkodóbb a testvérnél.
© 2016 ERF Medien