Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lõn Jónás a halnak gyomrában három nap és három éjjel.
2  És könyörge Jónás az Úrnak, az õ Istenének a halnak gyomrából.
3  És mondá: Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték és meghallgata engem; a Seol torkából sikolték [és] meghallád az én szómat.
4  Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz; örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam!
5  És én mondám: Elvettettem a te szemeid elõl; vajha láthatnám még szentséged templomát!
6  Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hinár szövõdött fejemre.
7  A hegyek alapjáig sülyedtem alá; [bezáródtak] a föld závárjai felettem örökre! Mindazáltal kiemelted éltemet a mulásból, oh Uram, Istenem!
8  Mikor elcsüggedt bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába.
9  A kik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat;
10  De én hálaadó szóval áldozom néked; megadom, a mit fogadtam. Az Úré a szabadítás.
11  És szóla az Úr a halnak, és kiveté Jónást a szárazra.
© 2016 ERF Medien