Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Felele a Naamából való Czófár, és monda:
2  A sok beszédre ne legyen-é felelet? Avagy a csácsogó embernek legyen-é igaza?
3  Fecsegéseid elnémítják az embereket, és csúfolódol is és ne legyen, a ki megszégyenítsen?!
4  Azt mondod: Értelmes az én beszédem, tiszta vagyok a te szemeid elõtt.
5  De vajha szólalna meg maga az Isten, és nyitná meg ajkait te ellened!
6  És jelentené meg néked a bölcsességnek titkait, hogy kétszerte többet ér az az okoskodásnál, és tudnád meg, hogy az Isten még el is engedett néked a te bûneidbõl.
7  Az Isten mélységét elérheted-é, avagy a Mindenhatónak tökéletességére eljuthatsz-é?
8  Magasabb az égnél: mit teszel tehát? Mélyebb az alvilágnál; hogy ismerheted meg?
9  Hosszabb annak mértéke a földnél, és szélesebb a tengernél.
10  Ha megtapos, elzár és ítéletet tart: ki akadályozhatja meg?
11  Mert õ jól ismeri a csalárd embereket, látja az álnokságot, még ha nem figyelmez is arra!
12  És értelmessé teheti a bolond embert is, és emberré szülheti a vadszamár csikóját is.
13  Ha te a te szívedet felkészítenéd, és kezedet felé terjesztenéd;
14  Ha a hamisságot, a mely a te kezedben van, távol tartanád magadtól, és nem lakoznék a te hajlékodban gonoszság;
15  Akkor a te arczodat fölemelhetnéd szégyen nélkül, erõs lennél és nem félnél;
16  Sõt a nyomorúságról is elfelejtkeznél, és mint lefutott vizekrõl, úgy emlékeznél arról.
17  Ragyogóbban kelne idõd a déli fénynél, és az éjféli sötétség is olyan lenne, mint a [kora] reggel.
18  Akkor bíznál, mert volna reménységed; és ha széttekintenél, biztonságban aludnál.
19  Ha lefeküdnél, senki föl nem rettentene, sõt sokan hizelegnének néked.
20  De a gonoszok szemei elepednek, menedékök eltünik elõlök, és reménységök: a lélek kilehellése!
© 2016 ERF Medien