Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  És az Izráel fiai megesküdtek Mispában, mondván: Senki mi közülünk nem
2  És a nép elment Béthelbe, és ott volt egész estvéig az Isten elõtt, és
3  És mondának: Oh Uram! Izráelnek Istene! Miért történt ez Izráelben, hogy
4  És lõn másnap reggel, felkele a nép és ott oltárt épített, és egészen
5  És mondának az Izráel fiai: Kicsoda az, a ki nem jött fel a gyülekezetbe
6  És megszánák az Izráel fiai Benjámint, az õ atyjokfiát, és mondának:
7  Mit cselekedjünk azokkal, a kik megmaradtak, hogy feleséget
8  És mondának: Van-é valaki az Izráel nemzetségei közül, a ki nem jött fel
9  Mert megszámlálá magát a nép, és ímé nem vala ott senki a Jábes-Gileád
10  Ekkor elküldött a gyülekezet oda tizenkétezer harczban edzett férfiút,
11  És ezt [kell] cselekednetek, hogy minden férfiút és minden asszonyt, a
12  Találának pedig a Jábes-Gileád lakói között négyszáz szûz leányt, a kik
13  És elküldött az egész gyülekezet, és izent a Benjámin fiainak, kik a
14  Így tért vissza abban az idõben Benjámin, és nékik adták azokat
15  És bánkódék a nép Benjámin miatt, hogy az Úr [ilyen] rést csinált az
16  Mondának azért a gyülekezet vénei: Mit tegyünk, hogy a többiek is
17  És mondának: A Benjáminiták birtoka örökség szerint ezeké, a kik
18  De mi nem adhatunk nékik feleségeket leányaink közül, mert megesküdtek
19  És mondának: Ímé az Úrnak esztendõnként [való] ünnepnapja lesz most
20  [Ezt] parancsolák azért a Benjámin fiainak: Menjetek el, és
21  És ha látjátok, hogy jõnek Siló leányai a körtánczban tánczolni, akkor
22  Ha aztán atyjaik vagy testvéreik hozzánk jõnek perlõdni, akkor azt
23  És ekképen cselekedtek a Benjámin fiai, és võnek feleségeket az õ számuk
24  Az Izráel fiai pedig eltávoztak onnét abban az idõben, mindegyik a maga
25  Ebben az idõben nem volt király Izráelben; azért mindenki azt
© 2016 ERF Medien