Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

Hungarian

Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél: a nagy halfogás

1 Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent meg:
2 Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánael, a galileai Kánából és Zebedeus fiai és másik kettő is az ő tanítványai közül.
3 Mondta nekik Simon Péter: ,,Elmegyek halászni.'' Ők erre ezt mondták neki: ,,Elmegyünk mi is veled.'' Elmentek, és azonnal hajóra szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit.
4 Mikor pedig immár reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott.
5 Jézus pedig ezt mondta: ,,Fiaim! Van-e valami ennivalótok?'' Így feleltek neki: ,,Nincsen!''
6 Ő pedig ezt mondta nekik: ,,Vessétek ki a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok.'' Oda vetették ki tehát, de kivonni már nem bírták a rengeteg hal miatt.
7 Az a tanítvány pedig, akit Jézus szeretett, így szólt Péternek: ,,Az Úr van ott!'' Simon Péter pedig, amikor meghallotta, hogy ott van az Úr, magára vette az ingét (mert mezítelen volt), és bevetette magát a tengerbe.
8 A többi tanítvány pedig a hajón ment (mert nem messze voltak a parttól, hanem mintegy kétszáz könyöknyire), és kivonták a hálót a halakkal.
9 Amint azért a partra kiszálltak, látják, hogy parázs van ott, rajta hal és kenyér.
10 Jézus ezt mondta nekik: ,,Hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok.''
11 Simon Péter beszállt, és kivonta a hálót a partra, amely tele volt nagy halakkal, százötvenhárommal, és noha ennyi volt, nem szakadozott a háló.
12 Jézus erre azt mondta nekik: ,,Gyertek, ebédeljetek.'' A tanítványok közül pedig senki sem merte tőle megkérdezni: ,,Ki vagy te?'' Mivelhogy tudták, hogy az Úr ő.
13 Odament tehát Jézus, vette a kenyeret, és adta nekik; és hasonlóképpen a halat is.
14 Ekkor már harmadszor jelent meg Jézus a tanítványainak, miután feltámadt a halálból.

Jézus kérdése Péterhez, Péter megbízatása

15 Mikor aztán megebédeltek, Jézus ezt mondta Simon Péternek: ,,Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél?'' Mondta neki: ,,Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!'' Jézus azt mondta neki: ,,Legeltesd az én bárányaimat!''
16 Másodszor is mondta neki: ,,Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?'' Mondta neki: ,,Igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged.'' Jézus ezt mondta neki: ,,Őrizd az én juhaimat!''
17 Harmadszor is mondta neki: ,,Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?'' Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is mondta neki: ,,Szeretsz-e engem?'' És mondta neki: ,,Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged.'' Jézus azt mondta neki: ,,Legeltesd az én juhaimat!
18 Bizony, bizony mondom néked, amikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál, mikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.''
19 Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondva, így szólt hozzá: ,,Kövess engem!''

Jézus szava Péter és a szeretett tanítvány sorsáról

20 Péter pedig megfordulva, látja, hogy követi az a tanítvány, akit szeretett Jézus, aki a vacsora közben is az ő keblén nyugodott, és mondta: ,,Uram! Ki az, aki elárul téged?''
21 Őt látva Péter, mondta Jézusnak: ,,Uram, ezzel pedig mi lesz?''
22 Jézus ezt mondta neki: ,,Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi közöd hozzá? Te kövess engem!''
23 Elterjedt tehát e beszéd az atyafiak között, hogy az a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt: ,,Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mi közöd hozzá?''

Az evangélium írója. Befejezés

24 Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket, és tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele igaz.
25 De van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett, amelyeket, ha egyenként megírnák, úgy vélem, hogy maga a világ sem fogadhatná be a könyveket, amelyeket megírtak. Ámen.
© 2016 ERF Medien