Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

Hungarian

Jézus jó katonájának harca és az üdvösség reménysége

1 Te azért, én fiam, erősödjél meg a Jézus Krisztusban való kegyelemben,
2 és amiket tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat bízd hű emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.
3 Te pedig velem együtt a munka terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.
4 Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki őt zsoldjába fogadta.
5 Ha pedig versenyez valaki, csak akkor nyer díjat, ha szabályszerűen küzd.
6 A dolgozó földművesnek kell a termésből először részesülnie.
7 Értsd meg, amit mondok. Az Úr adjon neked belátást mindenben.
8 Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, aki Dávid utóda az én evangéliumom szerint,
9 amelyért, mint egy gonosztevő, még fogságot is szenvedek, de Isten beszéde nincs bilincsbe verve!
10 Azért mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Jézus Krisztusban való üdvösséget örök dicsőséggel együtt.
11 Igaz beszéd ez: ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni.
12 Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket.
13 Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát nem tagadhatja meg.

Óvás a szóharcoktól

14 Ezekre emlékeztesd, és kérve kérd őket az Úr színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul a hallgatók megrontására.
15 Igyekezz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, aki helyesen fejtegeti az igazság beszédét.
16 A szentségtelen üres fecsegőket kerüld, mert ezek mind mélyebbre süllyednek az istentelenségben.
17 Beszédük, mint a rákos fekély terjed. Közülük való Hümenaiosz és Filétosz,
18 akik az igazság mellől eltévelyedtek, és azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és így feldúlják egyesek hitét.

Isten szilárd alapvetése és pecsétje

19 Ám Istennek erős fundamentuma szilárdan áll, amelynek pecsétje ez: ,,ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja''.
20 Egy nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedény van, hanem fából és cserépből való is. Amazokat megbecsülik, emezek pedig mindennapi használatra valók.
21 Aki tehát távol tartja magát ezektől az emberektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, gazdájának hasznos, aki minden jó cselekedetre alkalmas.

Óvás az ifjúkori kísértésektől

22 Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld! Kövesd az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal együtt, akik tiszta szívből segítségül hívják az Urat.
23 A botor és gyerekes vitatkozásokat pedig kerüld, hiszen tudod, hogy azok csak viszálykodást szülnek.
24 Az Úr szolgája pedig ne viszálykodjék, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes,
25 aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket, hátha Isten megadja nekik, hogy megtérve megismerjék az igazságot,
26 és kiszabaduljanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket a maga akaratának teljesítésére.
© 2016 ERF Medien