Help

Bibelen på hverdagsdansk

Den almægtige Guds godhed

1 Halleluja! Pris Herren, alle hans tjenere, lovpris den almægtige Gud!
2 Hans er æren, både nu og i al evighed.
3 Alle mennesker på jorden1 bør lovprise Herren, den Almægtige.
4 Herren er ophøjet over alle jordens folk, hans herlighed fylder universet.
5 Ingen når på højde med Herren, vor Gud, han sidder på sin trone i Himlen.
6 Han må bøje sig frem for at kigge ned på himmelrummet og jorden.
7 Han løfter de hjælpeløse op fra støvet, han giver de fortvivlede nyt mod.
8 Han ærer dem som kongebørn, bænker dem på hæderspladsen.
9 Han giver den barnløse kvinde børn,2 gør hende til en lykkelig mor. Halleluja!
1 Ordret »fra solopgang til solnedgang«. Det betyder fra øst til vest, men det er en såkaldt merisme, hvor meningen er, at det skal gælde alle mennesker overalt på jorden.
2 Sikkert en henvisning til Hanna, da vers 7 og 8 er et citat fra Hannas lovsang i 1.Sam.2,8.
© 2016 ERF Medien