Help

Knjiga O Kristu

Pavao propovijeda u Solunu

1 Pavao i Sila proputovali su kroz gradove Amfipol i Apoloniju te stigli u Solun, gdje je bila židovska sinagoga.
2 Pavao po običaju uđe onamo. Tri je subote zaredom tumačio narodu Pisma.
3 Objašnjavao je i dokazivao navodeći proročanstva da je Mesija trebao trpjeti i uskrsnuti od mrtvih. "Taj je Mesija Isus kojega vam navješćujem", govorio je.
4 Neki su povjerovali pa su se pridružili Pavlu i Sili. Obratilo se i mnogo pobožnih Grka te uglednih žena.
5 Židove zbog toga spopadne zavist pa nagovore neke opake uličare da pobune građane. Oni upadnu u Jasonov dom zahtijevajući da se Pavao i Sila izvedu pred narod.
6 Kako ih ondje nisu našli, odvuku Jasona i još neku braću pred gradske poglavare vičući: "Pavao i Sila uzbunili su sav svijet, a sada i naš grad uznemiruju!
7 A Jason ih je primio u svoj dom. Krivi su za izdaju cara jer su odani drugome kralju: Isusu. "
8 Uzbune tako svjetinu i poglavare,
9 koji od Jasona i ostale braće uzmu jamčevinu pa ih puste.

Pavao i Sila u Bereji

10 Te noći braća pošalju Pavla i Silu u Bereju. Kad stignu onamo, odu u židovsku sinagogu.
11 Ti su Židovi bili plemenitiji od solunskih. Spremno su primili Riječ i dan za danom revno proučavali Sveto pismo da provjere ima li Pavao pravo.
12 Zato su mnogi od njih povjerovali, kao i mnogi ugledni Grci i Grkinje.
13 Ali neki Židovi u Solunu doznali su da Pavao propovijeda Božju riječ u Bereji. Odu onamo i podjare svjetinu.
14 Braća smjesta pošalju Pavla na obalu, a Sila i Timotej ostanu ondje.
15 Pratitelji odvedu Pavla do Atene te se vrate u Bereju noseći Sili i Timoteju zapovijed da se požure k njemu.

Pavao propovijeda u Ateni

16 Dok ih je Pavao čekao u Ateni, silno se uznemiri videći kako je grad prepun idola.
17 Raspravljao je u sinagogi sa Židovima i s pobožnim ljudima, a i na trgu s ljudima koji bi se svaki dan ondje zatekli.
18 Raspravljao je i s nekim epikurejskim i stoičkim filozofima. Kad im je kazao za Isusa i za njegovo uskrsnuće, oni rekoše: "Što ovaj brblja?" "Čini se da navješćuje neke tuđe bogove", odgovore drugi.
19 Odvedu ga zatim na Areopag i upitaju: "Kakvo to novo učenje poučavaš?
20 Govoriš čudne stvari. Željeli bismo čuti više o tomu. "
21 Jer ondje ni Atenjani ni tuđinci po cijele dane kao da nisu radili ništa drugo do raspravljali o novostima.
22 Pavao zato stane posred Areopaga i reče: "Atenjani! Vidim da ste vrlo pobožni.
23 Prolazeći gradom, promatrao sam vaše brojne žrtvenike. Na jednome od njih pisalo je: Nepoznatome Bogu. Želim vam dakle navijestiti tog Boga kojega štujete, ali ga ne poznajete.
24 On je stvorio svijet i sve što je na njemu. Gospodar je neba i zemlje i ne prebiva u hramovima koje je načinila ljudska ruka.
25 Ne poslužuju ga ljudske ruke. On je taj koji svima daje život, dah i sve što je potrebno.
26 Od jednoga je čovjeka stvorio cijeli ljudski rod da živi na cijeloj Zemlji. Odredio je vrijeme i granice njihova prebivanja.
27 On želi da svi traže Boga ne bi li ga nekako napipali i našli. Nije daleko ni od koga od nas.
28 Jer u njemu živimo, krećemo se i jesmo. Kao što je rekao i jedan od vaših pjesnika: 'Njegova smo djeca. '
29 Ako je dakle tako, Boga ne smijemo smatrati idolom, likom od zlata, srebra ili kamena, isklesanim ljudskom vještinom i maštom.
30 Bog se ne obazire na neznanje u kojemu su ljudi živjeli, nego sada svakomu nudi da se obrati od idola k njemu.
31 Jer odredio je dan kad će pravedno suditi svijetu po Čovjeku kojega je za to odredio i pred svima ga potvrdio uskrisivši ga od mrtvih. "
32 Kad su čuli kako spominje uskrsnuće od mrtvih, neki se počnu smijati, a drugi rekoše: "Još ćemo te o tome slušati!"
33 Tako Pavao prestane s njima raspravljati.
34 Neki su mu se ipak pridružili i povjerovali. Među njima su bili Dionizije Areopagit te neka žena Damara, i drugi.
© 2016 ERF Medien