Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

Dobrý a špatný manžel

1 Tři věci se mi líbí a prohlašuji je za ozdobu před Hospodinem i lidmi: svornost bratří, přátelství mezi bližními a ženu s mužem, když se vzájemně snášejí.
2 Trojí druh lidí z duše nenávidím a jejich život se mi velmi hnusí: nafoukaný chudák, prolhaný boháč a chlípný stařec zbavený rozumu.
3 Cos v mládí nenashromáždil, jak bys ve stáří mohl najít?
4 Soudnost je ozdobou šedinám a umění poradit vlastností starších.
5 Jak ozdobí moudrost starce, a prozíravá rada vážené lidi!
6 Korunou starců jsou bohaté zkušenosti a jejich chloubou bázeň před Hospodinem.
7 V srdci uznávám za blahoslavené devatero věcí, a desátou výslovně uvedu: člověk, který má radost ze svých dětí, a ten, kdo se dožije pádu svých nepřátel.
8 Blaze tomu, kdo bydlí s rozumnou ženou, kdo se neprohřešil jazykem, kdo neotročil člověku nehodnému.
9 Blaze tomu, kdo nalezl rozumnost, kdo promlouvá k vnímavým uším.
10 Jak velký je, kdo nalezl moudrost, není nad toho, kdo se bojí Hospodina.
11 Bázeň před Hospodinem je nade všecko. S kým srovnat člověka, který jí dosáhl?

Žena špatná a dobrá

13 Jakoukoli ránu, jenom ne ránu do srdce! Jakoukoli nevraživost, jenom ne nevraživost ženy!
14 Jakoukoli mstivost, jenom ne mstivost z nenávisti! Jakýkoli trest, jenom ne trest od nepřítele!
15 Není horší jed než jed hadí, a horší hněv než hněv nepřítele.
16 Raději budu bydlet se lvem a drakem než bydlet se zlou ženou.
17 Zášť ženy znetvořuje její vzhled, chmuří svou tvář jako medvědice.
18 Když její muž zasedne se svými druhy, neudrží se a vzdychá roztrpčením.
19 Každá špatnost je malá proti špatnosti ženy; ať ji stihne úděl hříšníka!
20 Čím je výstup písčitým svahem pro nohy starce, tím je pro tichého muže povídavá žena.
21 Nedej se zlákat krásou ženy a po krasavici nebaž.
22 Muž, který se nechá živit ženou, musí počítat s hádkami, nestoudností a urážkami.
23 Pokořené srdce, sklíčená tvář a rána do srdce, to vše je zlá žena; malátné ruce a ochablá kolena působí žena, která neoblažuje svého muže.
24 Hřích začal od ženy, a proto všichni umíráme.
25 Nenechávej vodu volně vytékat a zlou ženu volně jednat!
26 Nejde-li s tebou ruku v ruce, odetni ji od svého těla.
© 2016 ERF Medien