Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

BOŽE, TYS BŮH MŮJ! HLEDÁM TĚ ZA ÚSVITU

1  Žalm Davidův, když byl v Judské poušti.
2  Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.
3  Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu;
4  tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem.
5  Proto ti dobrořečím po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně.
6  Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu.
7  Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek,
8  že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám.
9  Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží.
10  Ti, kdo mi chystají zkázu a o život ukládají, sestoupí v nejhlubší útroby země;
11  vydáni napospas meči za kořist šakalům padnou.
12  Král se však bude radovat; Bůh bude chloubou všech, kdo přísahají při něm, a budou zacpána ústa těm, kdo zrádně mluví.
© 2016 ERF Medien