Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

LIDÉ VŠECH NÁRODŮ, TLESKEJTE V DLANĚ

1  Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, žalm.
2  Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně.
3  Hospodin, Nejvyšší, vzbuzuje bázeň, on je Král velký nad celou zemí.
4  Podrobí nám lidská společenství, národy k nohám nám složí.
5  Vybral nám za náš dědičný podíl chloubu Jákoba, jehož si zamiloval. - Sela-
6  Bůh vystoupil vzhůru za hlaholu, Hospodin za zvuku polnic.
7  Zpívejte žalmy Bohu, zpívejte žalmy, zpívejte žalmy našemu Králi, zpívejte žalmy!
8  Vždyť Bůh je Král nad celou zemí, zpívejte žalmy k poučení.
9  Bůh kraluje nad všemi pronárody, Bůh sedí na svém svatém trůnu.
10  Knížata lidských společenství se shromáždila, jsou lidem Abrahamova Boha. Vždyť štíty země náležejí Bohu nesmírně vyvýšenému.
© 2016 ERF Medien