Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

CHVALTE BOHA V JEHO SVATYNI

1  Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí,
2  chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost!
3  Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citerou,
4  chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,
5  chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými!
6  Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.
© 2016 ERF Medien