Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

K HOSPODINU V SOUŽENÍ JSEM VOLAL

1  Poutní píseň. K Hospodinu v soužení jsem volal, on mi odpověděl.
2  Hospodine, vysvoboď mě od zrádných rtů, od jazyka záludného.
3 Co ti patří, co tě stihne, záludný jazyku?
4 Ostré šípy bohatýra, žhoucí kručinkové uhle.
5  Běda mi, musím dlít jako host v Mešeku, pobývat při stanech Kédarců!
6  Pobývám už dlouho u toho, kdo nenávidí pokoj.
7  Promluvím-li o pokoji, oni odpovědí válkou.
© 2016 ERF Medien