Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

BLAZE MUŽI, JENŽ SE BOJÍ HOSPODINA

1  Haleluja. (Álef) Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, (Bét) jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních! (Gimel)
2  Jeho potomci se stanou bohatýry v zemi, (Dálet) pokolení přímých bude požehnáno. (Hé)
3 Jmění, bohatství má ve svém domě, (Vav) jeho spravedlnost trvá navždy. (Zajin)
4  Ve tmách vzchází přímým světlo; (Chet) Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. (Tet)
5  Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí (Jod) a své věci spravuje dle práva: (Kaf)
6  nezhroutí se nikdy, (Lámed) spravedlivý zůstane v paměti věčně. (Mém)
7  Nemusí se bát zlé zprávy, (Nún) jeho srdce pevně doufá v Hospodina. (Sámek)
8  Jeho srdce má oporu v Bohu, nebojí se, (Ajin) jednou spatří pád svých protivníků. (Pé)
9  Rozděluje, dává ubožákům, (Çáde) jeho spravedlnost trvá navždy, (Kóf) jeho roh se zvedne v slávě. (Réš)
10  Svévolník na to zlostně hledí, (Šín) skřípe zuby a odvahu ztrácí; (Táv) choutky svévolníků přijdou vniveč.
© 2016 ERF Medien