Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 И Хирам, царят на Тир, изпрати до Давид пратеници и кедрови дървета, зидари и дърводелци, за да му построят къща.
2 И Давид позна, че ГОСПОД го беше утвърдил за цар над Израил, защото царството му се извиси високо заради Неговия народ Израил.
3 И Давид си взе още жени в Ерусалим и Давид роди още синове и дъщери.
4 И ето имената на тези, които му се родиха в Ерусалим: Самуа и Совав, Натан и Соломон,
5 и Евар, и Елисуа, и Елфалет,
6 и Ногах, и Нефег, и Яфия,
7 и Елисама, и Веелиада, и Елифалет.
8 А когато филистимците чуха, че Давид бил помазан за цар над целия Израил, всички филистимци се изкачиха да търсят Давид. И Давид чу и излезе против тях.
9 И филистимците дойдоха и се разпростряха в долината Рафаим.
10 И Давид се допита до Бога и каза: Да се изкача ли против филистимците? Ще ги предадеш ли в ръката ми? И ГОСПОД му отговори: Изкачи се, защото ще ги предам в ръката ти.
11 И те се изкачиха във Ваал-Ферасим и Давид ги разби там, и Давид каза: Бог разсече чрез моята ръка враговете ми, както водите правят пролом. Затова онова място се нарече Ваал-ФерасимМясто на големите проломи.
12 И те оставиха там боговете си и Давид заповяда, и ги изгориха с огън.
13 А филистимците пак излязоха и се разпростряха в долината.
14 И Давид пак се допита до Бога и Бог му каза: Не се изкачвай след тях, заобиколи ги отзад и ги нападни откъм черниците.
15 И когато чуеш шум, като от маршируване по върховете на черниците, тогава излез на бой, защото Бог ще излезе пред теб, за да разбие стана на филистимците.
16 И Давид направи, както му заповяда Бог, и разбиха филистимския стан от Гаваон чак до Гезер.
17 И името на Давид се прочу по всичките земи. И ГОСПОД наложи страх от него върху всичките народи.
© 2016 ERF Medien