Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 И Давид се съветва с хилядниците, стотниците и всичките първенци,
2 и Давид говори на цялото израилево събрание: Ако ви се вижда добре и ако е от ГОСПОДА, нашия Бог, нека пратим навсякъде до останалите си братя по цялата израилева земя и с тях и до свещениците и левитите, които са в градовете на околностите им, за да се съберат при нас.
3 И нека донесем при нас ковчега на нашия Бог, защото в Сауловите дни не го потърсихме.
4 И цялото събрание каза да се направи така, защото това се видя право на целия народ.
5 Тогава Давид събра целия Израил от египетския Сихор до прохода на Емат, за да донесат Божия ковчег от Кириат-Иарим.
6 И Давид отиде с целия Израил във Ваала, в Кириат-Иарим, който е към Юда, за да пренесе оттам ковчега на Бога, ГОСПОДА, който обитава над херувимите, който се нарича с Името Му.
7 И откараха Божия ковчег от къщата на Авинадав на нова кола; и Оза и Ахио караха колата.
8 И Давид и целият Израил играеха пред Бога с всичка сила, с песни, с арфи, с лири, с тимпанчета, с кимвали и с тръби.
9 И когато стигнаха до хармана на Хидон, Оза простря ръката си да хване ковчега, защото воловете се препънаха.
10 И гневът на ГОСПОДА пламна против Оза и го уби, защото простря ръката си към ковчега. И той умря там пред Бога.
11 И Давид се наскърби, защото ГОСПОД уби Оза1, и нарече онова място Фарес-Оза2, както се нарича и до днес.
12 И в онзи ден Давид се уплаши от Бога и каза: Как ще донеса Божия ковчег при себе си?
13 И Давид не премести ковчега при себе си в Давидовия град, а го закара встрани, в къщата на гетеца Овид-Едом.
14 И Божият ковчег престоя в дома на Овид-Едом, в къщата му, три месеца. И ГОСПОД благослови дома на Овид-Едом и всичко, което имаше.
1 букв.: направи пролом в Оза
2 Пролом на Оза
© 2016 ERF Medien