Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 И Мойсей говори на началниците на племената на израилевите синове и каза: Това заповяда ГОСПОД:
2 Когато някой мъж направи обрек на ГОСПОДА или се закълне с клетва и обвърже душата си със задължение, да не нарушава думата си, а да извърши всичко, което е излязло от устата му.
3 И ако някоя жена направи обрек на ГОСПОДА или се обвърже със задължение в бащиния си дом, в младостта си,
4 и баща ѝ чуе нейния обрек или задължението, с което е обвързала душата си, и баща ѝ не ѝ каже нищо, тогава всичките ѝ обреци да останат в сила и всяко нейно задължение, с което е обвързала душата си, да остане в сила.
5 Но ако ѝ забрани баща ѝ в деня когато чуе, никой от обреците ѝ или от задълженията, с които е обвързала душата си, няма да остане в сила; и ГОСПОД ще ѝ прости, понеже ѝ е забранил баща ѝ.
6 И ако се омъжи, докато обреците ѝ са върху нея или нещо необмислено, изговорено с устните ѝ, с което е обвързала душата си,
7 и мъжът ѝ чуе и не ѝ каже нищо в деня, когато чуе, тогава обреците ѝ да останат в сила, и задълженията, с които е обвързала душата си, да останат в сила.
8 Но ако ѝ забрани мъжът ѝ в деня когато чуе, тогава той ще отмени нейния обрек, който е върху нея, и онова, което е изговорила необмислено с устните си, с което е обвързала душата си; и ГОСПОД ще ѝ прости.
9 Но обрекът на вдовица или разведена жена, всичко, с което е обвързала душата си, да остава в сила върху нея.
10 Но ако една жена е направила обрек в дома на мъжа си или с клетва е обвързала душата си със задължение
11 и мъжът ѝ е чул и не ѝ е казал нищо, и не ѝ е забранил, тогава всичките ѝ обреци да останат в сила и всичките задължения, с които е обвързала душата си, да останат в силаст. 7;.
12 Но ако мъжът ѝ ги е отменил напълно в деня, когато е чул, тогава всичко, което е излязло от устните ѝ относно обреците ѝ и относно обвързването на душата ѝ, няма да остане в сила; мъжът ѝ ги е отменил и ГОСПОД ще ѝ прости.
13 Мъжът ѝ може да утвърди и мъжът ѝ може да отмени всеки обрек и всяко клетвено задължение за смиряването на душата ѝ.
14 Но ако мъжът ѝ ден след ден продължава да мълчи, тогава той потвърждава всичките ѝ обреци и всичките ѝ задължения, които са върху нея; той ги е потвърдил, защото не ѝ е казал нищо в деня, когато ги е чул.
15 Но ако ги отмени по-късно, след като ги е чул, тогава той ще носи нейното беззаконие.
16 Това са наредбите, които ГОСПОД заповяда на Мойсей да се пазят между мъж и жена му и между баща и дъщеря му в младостта ѝ, в бащиния ѝ дом.
© 2016 ERF Medien