Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Тогава мъжете от Ефрем се събраха и тръгнаха на север и казаха на Ефтай: Ти защо премина да се биеш срещу синовете на Амон и не ни повика да дойдем с теб? Ще изгорим къщата ти върху теб с огън!
2 А Ефтай им каза: Аз и народът ми бяхме в голяма борба със синовете на Амон; и аз ви повиках, но вие не ме избавихте от ръката им.
3 И когато видях, че няма да ме избавиш, взех живота си в ръката си и преминах срещу синовете на Амон, и ГОСПОД ги предаде в ръката ми. Защо сте дошли днес срещу мен, за да се биете с мен?
4 И Ефтай събра всичките галаадски мъже и се би срещу Ефрем и галаадските мъже разбиха Ефрем, защото те казаха: Бежанци от Ефрем сте вие, галаадци, живеещи сред Ефрем и сред Манасия!
5 И галаадците плениха бродовете на Йордан срещу Ефрем. И когато някой от ефремските бежанци кажеше: Оставете ме да премина! – тогава галаадските мъже му казваха: Ти ефремец ли си?
6 И ако той кажеше: Не съм! – те му казваха: Кажи тогава шиболет1. Но той казваше сиболет, защото не можеше да го произнесе правилно. Тогава го хващаха и го убиваха при бродовете на Йордан. Така по онова време паднаха четиридесет и две хиляди души от Ефрем.
7 И Ефтай съди Израил шест години. После галаадецът Ефтай умря и беше погребан в един от галаадските градове.
8 А след него Ивцан от Витлеем съди Израил.
9 Той имаше тридесет сина и тридесет дъщери, които омъжи навън; и доведе тридесет дъщери отвън за синовете си. Той съди Израил седем години.
10 И Ивцан умря и беше погребан във Витлеем.
11 След него завулонецът Елон съди Израил. Той съди Израил десет години.
12 И завулонецът Елон умря и беше погребан при Еалон в земята на Завулон.
13 А след него Авдон, синът на пиратонеца Илел, съди Израил.
14 Той имаше четиридесет сина и тридесет внуци, които яздеха на седемдесет магаренца. Той съди Израил осем години.
15 После Авдон, синът на пиратонеца Илел, умря и беше погребан в Пиратон в земята на Ефрем, в хълмистата земя на амаличаните.
1 течение
© 2016 ERF Medien