Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Това ви казах, за да не се препънете.
2 Ще ви отлъчат от синагогата; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога1.
3 И това ще ви сторят, защото не са познали нито Отца, нито Мен.
4 Но Аз ви казах тези неща, за да помните, че съм ви ги казал, когато дойде часът им. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас.
5 Но сега отивам при Онзи, който Ме е пратил2, и никой от вас не Ме пита: Къде отиваш?
6 Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви3.
7 Аз обаче ви казвам истината: за вас е по-добре Аз да отида, защото, ако не отида, Застъпникът няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя.
8 А когато Той дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд:
9 за грях, защото не вярват в Мен;
10 за правда, защото отивам при Отца и няма вече да Ме виждате;
11 и за съд, защото князът на този свят е осъден.
12 Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега.
13 А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви води в цялата истина; защото няма да говори от Себе Си, а каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.
14 Той Мен ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.
15 Всичко, което има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето ще взема и ще ви известява.
16 Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко, и ще Ме видите.
17 Тогава някои от учениците Му си казаха помежду си: Какво е това, което ни казва: Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко, и ще Ме видите, и това: Отивам при Отца?
18 Затова си казаха: Какво е това, което казва: Още малко? Не знаем какво иска да каже.
19 Иисус, като разбра, че желаят да Го питат, им каза: Затова ли се питате помежду си, че казах: Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко, и ще Ме видите?
20 Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне в радост.
21 Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът ѝ; но когато роди детенцето, не помни вече мъките поради радостта, че се е родил човек на света.
22 Така и вие сега имате скръб4; но Аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да ви отнеме.
23 И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам: ако поискате нещо от Отца в Мое Име, Той ще ви го даде.
24 Досега нищо не сте искали в Мое Име; искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.
25 Това ви говорих с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца.
26 В онзи ден ще искате в Мое Име; и не ви казвам, че Аз ще моля Отца за вас,
27 защото Сам Отец ви обича, понеже вие обикнахте Мен и повярвахте, че Аз от Отца излязох.
28 Излязох от Отца и дойдох на света; и пак напускам света и отивам при Отца5.
29 Неговите ученици Му казаха: Ето, сега ясно говориш и никаква притча не казваш.
30 Сега знаем, че Ти всичко знаеш и няма нужда да Те пита някой. По това вярваме, че си излязъл от Бога.
31 Иисус им отговори: Сега ли вярвате?
32 Ето, настава час, дошъл е вече, да се разпръснете всеки при своето си и Мен да оставите сам; но Аз не съм сам, защото Отец е с Мен.
33 Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб6, но дерзайте: Аз победих света.
1 ст. 33;
2 ст. 16-28;
3 ст. 22;
4 ст. 6;
5 ст. 5;
6 ст. 2;
© 2016 ERF Medien