Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Пейте на ГОСПОДА нова песен, пейте на ГОСПОДА, цяла земя!
2 Пейте на ГОСПОДА, благославяйте Името Му, възвестявайте от ден на ден спасението Му!
3 Прогласявайте между езичниците Неговата слава, между всичките народи – чудните Му дела,
4 защото ГОСПОД е велик и всеславен, страшен е над всички богове.
5 Защото всичките богове на народите са нищо1, а ГОСПОД е направил небесата.
6 Пред Него са блясък и величие, сила и красота са в светилището Му.
7 Отдайте на ГОСПОДА, вие, племена на народите, отдайте на ГОСПОДА слава и сила!
8 Отдайте на ГОСПОДА славата на Името Му, донесете принос и елате в дворовете Му,
9 поклонете се на ГОСПОДА в свято великолепие! Треперете пред Него, цяла земя!
10 Кажете между народите: ГОСПОД царува! И светът стои здраво, няма да се поклати. Той ще съди народите с правота.
11 Нека се веселят небесата и нека ликува земята, нека бучи морето и всичко в него,
12 нека се весели полето и всичко по него. Тогава ще ликуват всичките дървета на гората
13 пред ГОСПОДА, защото Той идва, защото идва да съди земята. Той ще съди света с правда и народите – с истината Си.
1 или: суети, идоли
© 2016 ERF Medien