Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 За първия певец. Псалм на Давид. За възпоменание. Боже, побързай да ме избавиш, ГОСПОДИ – да ми помогнеш!
2 Нека се посрамят и унижат онези, които търсят живота ми! Нека се обърнат назад и се опозорят онези, които се радват на нещастието ми!
3 Нека се обърнат назад поради срама си онези, които казват: Охо-хо!
4 Нека се радват и се веселят в Теб всички, които Те търсят; които обичат Твоето спасение, нека винаги казват: Да се величае Бог!
5 А аз съм сиромах и беден – Боже, побързай при мен! Помощ моя и мой спасител си Ти, ГОСПОДИ, не се бави!
© 2016 ERF Medien