Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 За първия певец. Псалм на Давид. Чуй гласа ми, Боже, когато се оплаквам; запази живота ми от ужаса на врага!
2 Скрий ме от тайния съвет на злодеите, от сганта на вършещите зло,
3 които острят езика си като меч и прицелват стрелите си – горчиви думи –
4 за да застрелят тайно безукорния; внезапно го застрелват и не се боят.
5 Утвърждават се в зло намерение, наговарят се да скрият примки, казват: Кой ще ги види?
6 Замислят беззакония, казват: Изпълнихме добре замислен план. И вътрешността, и сърцето на човек са дълбоки.
7 Но Бог ще изстреля по тях стрела; внезапно ще бъдат ранени.
8 Злите им намерения ще дойдат върху тях; ще се потресат всички, които ги гледат.
9 И ще се убоят всички хора и ще възвестяват Божието дело, защото ще разберат това, което е направил.
10 Праведният ще се радва в ГОСПОДА и ще се уповава на Него, и ще сияят всички, които са с право сърце.
© 2016 ERF Medien