Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Псалм на Давид. Към Теб викам, ГОСПОДИ, канара моя. Не се отвръщай от мен с мълчание, да не би, като мълчиш към мен, да стана като слизащите в рова!
2 Послушай гласа на молбите ми, когато викам към Теб, когато вдигам ръцете си към Твоя свят девир1.
3 Не ме завличай със безбожните и с онези, които вършат грях, които говорят мир с ближните си, а в сърцата им е зло.
4 Въздай им според делото им и според злото на постъпките им. Според делата на ръцете им им дай; каквото заслужават, отплати им!
5 Понеже не зачитат делата на ГОСПОДА, нито делото на ръцете Му, Той ще ги събори и няма да ги съгради.
6 Благословен да е ГОСПОД, защото чу гласа на молбите ми!
7 ГОСПОД е сила моя и щит мой. На Него се упова сърцето ми и ми се помогна, затова сърцето ми ликува и ще Го прославя с песента си.
8 ГОСПОД е тяхната сила, Той е спасителната крепост на помазаника Си.
9 Избави народа Си и благослови наследството Си, паси и носи ги до века!
1 Вътрешната част на храма, Пресвятото място на Соломоновия храм. Не се използва за Пресвятото място на скинията в пустинята.
© 2016 ERF Medien