Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 За първия певец. Псалм на Давид. ГОСПОД да те послуша в ден на скръб! Името на Бога на Яков да те постави нависоко!
2 Да ти изпрати помощ от светилището и да те подкрепи от Сион!
3 Да си спомни всички твои хлебни приноси и да приеме всеизгарянето ти! (Села.)
4 Да ти даде според желанието на сърцето ти и да изпълни всички твои намерения!
5 В спасението Ти ще се зарадваме и в Името на своя Бог ще развеем знаме. ГОСПОД да изпълни всички твои молби!
6 Сега зная, че ГОСПОД избавя помазаника Си; ще го послуша от светите Си небеса със спасителната сила на десницата Си.
7 Едни споменават колесници, а други – коне; но ние ще споменем Името на ГОСПОДА, своя Бог.
8 Те са свалени и паднали, а ние стоим и сме прави.
9 Спаси, ГОСПОДИ! Нека ни послуша Царят в деня, когато Го призовемили: ГОСПОДИ, спаси царя! Послушай ни в деня, когато Те призовем!.
© 2016 ERF Medien