Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 За първия певец. Псалм на Давид. Избави ме, ГОСПОДИ, от зли хора, опази ме от насилници,
2 които замислят зло в сърцата си и всеки ден предизвикват войни.
3 Изострят езика си като змия; под устните им има аспидова отрова. (Села.)
4 Запази ме, ГОСПОДИ, от ръцете на безбожните, опази ме от насилници, които намислиха да спънат стъпките ми.
5 Надменните скриха за мен примка и въжета, разпростряха мрежа край пътя, поставиха клопки за мен. (Села.)
6 Казах на ГОСПОДА: Ти си моят Бог; чуй, ГОСПОДИ, гласа на молбите ми!
7 БОЖЕ, Господи, сило на моето спасение, Ти си покрил главата ми в деня на битката.
8 Не удовлетворявай, ГОСПОДИ, желанията на безбожния; не оставяй да успее неговият план, за да се възвишат! (Села.)
9 А главите на онези, които ме заобикалят – нека злото на устните им ги покрие!
10 Нека паднат върху тях горящи въглища, нека бъдат хвърлени в огъня, в дълбоки ями, за да не станат вече.
11 Нека не се утвърди клеветник в земята, нека зло преследва насилника, докато го постигне.
12 Зная, че ГОСПОД ще отдаде правосъдието на угнетените и правото на сиромасите.
13 Наистина праведните ще славят Името Ти, праведните ще обитават в Твоето присъствие!
© 2016 ERF Medien