Help

Veren

1 Псалм на Давид. Ще Те славя от все сърце, ще Ти пея псалми пред боговете.
2 Ще се поклоня към светия Ти храм и ще славя Името Ти за милостта Ти и за верността Ти, защото си възвеличил словото Си над цялото Си Име.
3 В деня, когато извиках, Ти ми отговори; направи ме дръзновен със сила в душата ми.
4 Всички земни царе ще Те прославят, ГОСПОДИ, когато чуят думите на устата Ти.
5 Ще възпяват ГОСПОДНИТЕ пътища, защото велика е ГОСПОДНАТА слава.
6 Защото ГОСПОД е възвишен, но гледа смирения, а гордия познава отдалеч.
7 Ако ходя сред бедствие, Ти ще ме пазиш жив, ще простреш ръката Си против яростта на враговете ми и ще ме спаси десницата Ти.
8 ГОСПОД ще извърши, което е потребно за мен. Твоята милост, ГОСПОДИ, е вечна. Не оставяй делата на ръцете Си!
© 2016 ERF Medien