Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Песен на изкачванията. На Давид. Ето, колко е добро и колко е приятно да живеят братя в единомислие!
2 То е като скъпоценното масло на главата, слизащо по брадата, брадата на Аарон, слизащо по края на одеждите му.
3 То е като ермонската роса, слизаща по сионските планини; защото там ГОСПОД е заповядал благословението – живот вечен.
© 2016 ERF Medien