Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Песен на изкачванията. Спомни си, ГОСПОДИ, на Давид всичките му усилия:
2 как се закле на ГОСПОДА и обеща на Силния Яковов:
3 Наистина няма да вляза в шатрата на дома си, няма да се кача на постелката на леглото си,
4 няма да дам сън на очите си, нито дрямка на клепачите си,
5 докато не намеря място за ГОСПОДА, обиталища за Силния Яковов!
6 Ето, ние чухме за него в Ефрата, намерихме го в полетата на Яар.
7 Нека влезем в Неговите обиталища, нека се поклоним при подножието на краката Му!
8 Стани, ГОСПОДИ, и влез в покоя Си – Ти и ковчегът на Твоята сила!
9 Нека свещениците Ти бъдат облечени с правда и светиите Ти нека ликуват!
10 Заради слугата Си Давид не отхвърляй лицето на помазаника Си!
11 ГОСПОД се закле на Давид в истина и няма да се отвърне от нея: Ще поставя на престола ти от плода на тялото ти.
12 Ако синовете ти пазят завета Ми и свидетелствата Ми, на които ще ги науча, и техните синове ще седят на престола ти навеки.
13 Защото ГОСПОД избра Сион, пожела го за Свое обиталище:
14 Това е Моят покой навеки, тук ще обитавам, защото го пожелах.
15 Ще благословя изобилно храната му, ще наситя бедните му с хляб.
16 Ще облека и свещениците му в спасение и светиите му ще ликуват.
17 Там ще направя да изникне рог на Давид; приготвил съм светилник за помазаника Си.
18 Враговете му ще облека с позор, а на него ще блести короната му.
© 2016 ERF Medien