Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Песен на изкачванията. На Давид. Ако не беше ГОСПОД откъм нас – нека каже сега Израил –
2 ако не беше ГОСПОД откъм нас, когато се надигнаха хора против нас,
3 тогава те щяха да ни погълнат живи, когато яростта им се разпали против нас;
4 тогава водите щяха да ни потопят, потокът щеше да премине над душата ни;
5 тогава надигнатите води щяха да преминат над душата ни.
6 Благословен да е ГОСПОД, който не ни предаде като плячка в зъбите им!
7 Душата ни избяга като птица от примката на ловеца; примката се скъса и ние избягахме.
8 Помощта ни е в Името на ГОСПОДА, който е направил небето и земята.
© 2016 ERF Medien