Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Славете ГОСПОДА, защото е благ, защото милостта Му е вечна!
2 Нека каже сега Израил: Неговата милост е вечна!
3 Нека каже сега Аароновият дом: Неговата милост е вечна!
4 Нека кажат сега, които се боят от ГОСПОДА: Неговата милост е вечна1!
5 От бедата си призовах ГОСПОДА. ГОСПОД ми отговори и ме постави на широко място.
6 ГОСПОД е откъм мен, няма да се уплаша – какво ще ми стори човек?
7 ГОСПОД е откъм мен, сред помощниците ми, и ще видя повалянето на онези, които ме мразят.
8 По-добре е да се уповаваш на ГОСПОДА, отколкото да се доверяваш на човек.
9 По-добре е да се уповаваш на ГОСПОДА, отколкото да се доверяваш на князе.
10 Всички народи ме заобиколиха, но с Името на ГОСПОДА ще ги изтребя.
11 Заобиколиха ме, да, заобиколиха ме, но с Името на ГОСПОДА ще ги изтребя.
12 Заобиколиха ме като пчели, но угаснаха като огън от тръни. Да, с Името на ГОСПОДА ще ги изтребя.
13 Ти ме блъсна силно, за да падна, но ГОСПОД ми помогна.
14 ГОСПОД е моята сила и моята песен и Той ми стана спасение.
15 Глас на ликуване и спасение е в шатрите на праведните, десницата на ГОСПОДА върши мощни дела.
16 Десницата на ГОСПОДА е възвишена, десницата на ГОСПОДА върши мощни дела.
17 Аз няма да умра, а ще живея и ще разказвам за делата на ГОСПОДА.
18 Строго ме наказа ГОСПОД, но на смърт не ме предаде.
19 Отворете ми портите на правдата! Ще вляза през тях и ще прославя ГОСПОДА.
20 Това е портата на ГОСПОДА, праведните ще влязат през нея.
21 Ще Те прославям, защото си ми отговорил и си ми станал спасениест. 14;.
22 Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла.
23 От ГОСПОДА е това и чудно е в нашите очи.
24 Това е денят, който ГОСПОД е направил; нека се радваме и се веселим в Него!
25 Моля Те, ГОСПОДИ, спаси! Моля Те, ГОСПОДИ, изпрати благоденствие!
26 Благословен, който иде в ГОСПОДНОТО Име! Благословихме ви от ГОСПОДНИЯ дом.
27 ГОСПОД е Бог и Той ни даде светлина. Доведете празничната жертва, вързана с въжета, при роговете на олтара!
28 Ти си моят Бог и аз ще Те славя. Боже мой, ще Те величая.
29 Славете ГОСПОДА, защото е благ, защото милостта Му е вечнаст. 1;!
1 ст. 29;
© 2016 ERF Medien