Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Когато Израил излезе от Египет, домът на Яков – от чуждоезичен народ,
2 Юда стана Неговото светилище, Израил – Неговото владение.
3 Морето видя и побягна, Йордан се върна назад.
4 Планините заподскачаха като овни, хълмовете – като агнета.
5 Какво ти стана, море, че побягна? На теб, Йордане, че се върна назад?
6 На вас, планини, че заподскачахте като овни, и вие, хълмове – като агнета?
7 Треперѝ, земьо, от присъствието на Господа, от присъствието на Бога на Яков,
8 който превърна канарата във водно езеро, кремъка – във воден извор!
© 2016 ERF Medien