Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Псалм на Давид. Каза ГОСПОД на моя Господ: Седи от дясната Ми страна, докато направя враговете Ти подножие под краката Ти.
2 ГОСПОД ще простре от Сион скиптъра на силата Ти: Владей сред враговете Си!
3 Народът Ти ще бъде готов в деня на силата Ти. В свято великолепие от скута на зората ще са за Теб като росата Твоите млади.
4 ГОСПОД се закле и няма да се разкае: Ти си свещеник до века според Мелхиседековия чин!
5 Господ е от дясната Ти страна, Той ще съкруши царе в деня на яростта Си.
6 Ще съди между народите, ще изпълни земята с трупове, ще разбие главата на владеещия над много земи.
7 На пътя ще пие от потока, затова ще вдигне глава.
© 2016 ERF Medien