Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Благославяй ГОСПОДА, душо моя1! ГОСПОДИ, Боже мой, Ти си много велик, облечен си с величие и блясък.
2 Ти си, който се покрива със светлина като с наметало и простира небесата като завеса,
3 който гради превъзвишените Си заселища във водите2, който прави облаците Своя колесница, който се носи на крилете на вятъра,
4 който прави ангелите Си ветрове и служителите Си – пламтящ огън.
5 Той е основал земята на основите ѝ, тя няма да се поклати до века.
6 Покрил си я с бездната като с дреха, водите застанаха над планините.
7 При Твоето смъмряне те побягнаха, при гласа на гърма Ти се спуснаха в бяг.
8 Планините се издигнаха, долините се снишиха на мястото, което си определил за тях.
9 Поставил си граница, така че да не могат да преминат, и те няма да се върнат и да покрият земята.
10 Ти си, който изпраща извори в долините и те текат между планините.
11 Поят всички животни на полето и дивите магарета утоляват жаждата си.
12 При тях обитават небесните птици и пеят между клоните.
13 Ти си, който напоява планините от превъзвишените Си заселища и земята се насища с плода на делата Ти.
14 Ти си, който кара тревата да расте за добитъка и полската трева3 – за служба на човека, за да изважда храна от земята,
15 и вино, което весели сърцето на човека, така че да прави да блести лицето му като от масло, и хляб, който подкрепя сърцето на човека.
16 Дърветата на ГОСПОДА се наситиха, ливанските кедри, които Той е насадил,
17 където птиците свиват гнездата си и щъркелът, чийто дом са елхите.
18 Високите планини са за дивите кози, канарите са убежище за скокливите мишки.
19 Той е направил луната за определяне на времената и слънцето знае залеза си.
20 Ти спускаш тъмнина и става нощ, в нея ходят всички горски зверове.
21 Лъвчетата реват за плячка и искат храната си от Бога.
22 Слънцето изгрява, те се оттеглят и лягат в бърлогите си.
23 Човекът излиза на работата си и на труда си до вечерта.
24 ГОСПОДИ, колко многобройни са Твоите дела! Всички тях Ти си извършил с мъдрост. Земята е пълна с Твоите творения.
25 Ето голямото и широко море, там гъмжат безброй живи същества – малки и големи.
26 Там се движат корабите, левиатанът, който си създал да играе в него.
27 Всички тези чакат Теб – да им дадеш храната им на времето ѝ.
28 Ти им даваш и те събират, отваряш ръката Си и те се насищат с добро.
29 Скриваш лицето Си и те се смущават, отнемаш дъха им и те издъхват и се връщат в пръстта си.
30 Изпращаш Духа4 Си и те се създават, и подновяваш лицето на земята.
31 Нека бъде вечна славата на ГОСПОДА, нека се радва ГОСПОД в делата Си!
32 Той е, който поглежда към земята и тя трепери, докосва планините и те димят.
33 Ще пея на ГОСПОДА, докато съм жив, ще пея псалми на моя Бог, докато съществувам.
34 Нека Му бъде угодно размишлението ми. Ще се радвам в ГОСПОДА!
35 Нека изчезнат грешните на земята и безбожните да ги няма вече. Благославяй ГОСПОДА, душо моя5! Алилуя!
1 ст. 35;
2 Имат се пред вид водите, които съгласно древната представа са били над небосвода, вж. ; от тях вали дъжд, вж. ст. 13.
3 т. е. земеделски култури, вж. Бит. 2:5
4 или: дъха
5 ст. 1;
© 2016 ERF Medien