Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Псалм на благодарност. Възкликнете към ГОСПОДА, цяла земя!
2 Служете на ГОСПОДА с радост, елате пред Него с ликуване.
3 Познайте, че ГОСПОД – Той е Бог. Той ни е направил, а не ние; Негов народ сме и овцете на пасбището Му.
4 Влезте в портите Му с благодарност и в дворовете Му – с хваление! Благодарете Му и благославяйте Името Му,
5 защото ГОСПОД е благ, милостта Му е вечна и верността Му – към всички поколения.
© 2016 ERF Medien