Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата в Кенхрея,
2 за да я приемете в Господа, както подобава на светии, и да ѝ помогнете в това, което би имала нужда от вас; защото и тя е помагала на мнозина, както и на самия мен.
3 Поздравете Прискила и Акила, моите съработници в Христос Иисус,
4 които за моя живот си подложиха вратовете под нож, на които не само аз благодаря, но и всичките църкви между езичниците.
5 Поздравете и църквата в техния дом и поздравете възлюбения ми Епенет, който е първият плод от Азия за Христос.
6 Поздравете Мария, която се е трудила много за вас.
7 Поздравете Андроник и Юния, моите сродници и някога заедно с мен затворници, които са бележити между апостолите и които бяха в Христос още преди мен.
8 Поздравете възлюбения ми в Господа Амплият.
9 Поздравете нашия съработник в Христос Урван и възлюбения ми Стахис.
10 Поздравете одобрения в Христос Апелий. Поздравете онези, които са от семейството на Аристовул.
11 Поздравете Иродион, моя роднина. Поздравете тези от семейството на Наркис, които са в Господа.
12 Поздравете Трифена и Трифоса, които работят в Господа. Поздравете възлюбената Персида, която е работила много в Господа.
13 Поздравете избрания в Господа Руф и неговата и моята майка.
14 Поздравете Асинкрит, Флегонт, Ерма, Патрова, Ермия и братята, които са с тях.
15 Поздравете Филолог и Юлия, Нирей и сестра му, и Олимпан, и всичките светии, които са с тях.
16 Поздравете се един друг със свята целувка. Поздравяват ви всичките Христови църкви.
17 И аз ви умолявам, братя, да внимавате на тези, които причиняват разцепления и препънки противно на учението, което сте научили, и се отвръщайте от тях.
18 Защото такива хора не служат на нашия Господ Иисус Христос, а на корема си и със сладки думи и красиви речи прилъгват сърцата на простодушните.
19 Защото вашата послушност е известна на всички, затова се радвам за вас. Но аз искам да бъдете наистина мъдри относно доброто, а прости относно злото.
20 А Бог на мира скоро ще смаже Сатана под краката ви. Благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с вас.
21 Поздравяват ви моят съработник Тимотей и моите сродници Лукий, Ясон и Сосипатър.
22 Аз, Тертий, който написах това писмо, ви поздравявам в Господа.
23 Поздравява ви Гай, гостоприемник на мен и на цялата църква. Поздравява ви градският ковчежник Ераст и брат Кварт.
24 (Благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с всички вас. Амин.)
25 А на Този, който може да ви утвърди според моето благовестие и проповядването за Иисус Христос, според откриването на тайната, която е била премълчавана от вечни времена,
26 а сега се е явила и чрез пророческите Писания според заповедта на вечния Бог е била известена на всичките народи за покоряването им на вярата,
27 на единия премъдър Бог да бъде слава чрез Иисус Христос за вечни векове. Амин
© 2016 ERF Medien