Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Господари, отдавайте на слугите си това, което е справедливо и им се полага, като знаете, че и вие имате Господар на небето.
2 Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение.
3 Молете се също и за нас – Бог да ни отвори врата за словото, за да говоря тайната на Христос, за която аз съм и в окови,
4 да я изявя така, както трябва да говоря.
5 Отнасяйте се мъдро с външните, като изкупувате благоприятното време.
6 Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго.
7 Що се отнася до мен, всичко ще ви каже Тихик, възлюбеният ми брат и верният служител и съработник в Господа,
8 когото изпратих до вас точно затова – за да узнаете моето състояние и той да утеши сърцата ви.
9 Изпратих с него и верния и възлюбен брат Онисим, който е от вас. Те ще ви кажат всичко за тук.
10 Поздравява ви Аристарх, който е затворен заедно с мен, и Марк, племенникът на Варнава, за когото получихте поръчката – ако дойде при вас, приемете го,
11 и Иисус, наречен Юст. Тези са единствените мои съработници за Божието царство от обрязаните, които са ми били утеха.
12 Поздравява ви Епафрас, служителят на Иисус Христос, който е от вас и който винаги се бори в молитва за вас, за да стоите съвършени и напълно уверени в цялата Божия воля.
13 Защото свидетелствам за него, че се труди много за вас и за тези, които са в Лаодикия и в Йерапол.
14 Поздравяват ви възлюбеният лекар Лука и Димас.
15 Поздравете братята, които са в Лаодикия, и Нимфан и църквата в неговия дом.
16 И като прочетете това писмо помежду си, наредете да се прочете и в лаодикийската църква и по същия начин да прочетете и вие това, което е от Лаодикия.
17 И кажете на Архип: Внимавай в службата, която си приел от Господа – да я изпълниш!
18 Поздрава пиша аз, Павел, със собствената си ръка. Помнете оковите ми. Благодатта да бъде с вас. (Амин.)
© 2016 ERF Medien