Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Елате сега вие, богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас.
2 Богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от молци.
3 Златото ви и среброто ви ръждясаха и ръждата им ще свидетелства против вас и ще изяде месата ви като огън. Вие събирахте съкровища в последните дни.
4 Ето, заплатата на работниците, които са жънали нивите ви, и от която ги лишихте, вика и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Войнствата.
5 Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато; угоихте сърцата си в ден на клане.
6 Осъдихте, убихте праведния и той не ви се противи.
7 И така, братя, бъдете търпеливи до Господното пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и дълго търпи за него, докато получи и ранния, и късния дъжд.
8 Бъдете и вие търпеливи и укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи.
9 Не се оплаквайте един от друг, братя, за да не бъдете осъдени; ето, Съдията стои пред вратата.
10 Братя, вземете за пример на страдание и на търпение пророците, които говориха в Господното Име.
11 Ето, облажаваме онези, които са останали твърди. Чули сте за твърдостта на Йов и сте видели края от Господа – че Господ е много жалостив и милостив.
12 А преди всичко, братя мои, не се кълнете нито в небето, нито в земята, нито с някоя друга клетва; а нека вашето Да да бъде Да и вашето Не да бъде Не, за да не паднете под осъждане.
13 Страда ли някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее хвалебни песни.
14 Болен ли е някой от вас, нека повика старейшините на църквата и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното Име.
15 И молитвата на вярата ще избави страдащия и Господ ще го повдигне, и ако е извършил грехове, ще му се простят.
16 И така, изповядвайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Много може молитвата на праведния в действието си.
17 Илия беше човек със същото естество като нас; и се помоли с молитва да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца.
18 И пак се помоли, и небето даде дъжд и земята произведе своя плод.
19 Братя мои, ако някой от вас се отклони от истината и един го обърне,
20 нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове
© 2016 ERF Medien