Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Елате, и нека се върнем при ГОСПОДА, защото Той разкъса, и Той ще ни изцели; Той удари, и Той ще ни превърже.
2 След два дни ще ни съживи, на третия ден ще ни издигне и ще живеем пред Него.
3 Нека познаваме, нека се стремим към познаването на ГОСПОДА! Явяването Му е сигурно както зората, ще дойде при нас като дъжд, както късният дъжд напоява земята.
4 Какво да ти направя, Ефреме? Какво да ти направя, Юда? Защото добротата ви е като утринния облак и като росата, която рано изчезва.
5 Затова ги изсякох чрез пророците, убих ги с думите на устата Си и присъдите ви се явяват като светлината.
6 Защото милост искам, а не жертва; и познаване на Бога – повече от всеизгаряния.
7 Но те като Адам престъпиха завета, там постъпиха невярно към Мен.
8 Галаад е град на вършещи беззаконие, опетнен е с кръв.
9 И както разбойници причакват човек, така е дружината свещеници – убиват по пътя към Сихем, да, вършат безчестие.
10 Ужас видях в израилевия дом – там е блудството на Ефрем, Израил е омърсен.
11 И за теб, Юда, е определена жетва, когато върна народа Си от плен.
© 2016 ERF Medien