Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 А Йов отговори и каза:
2 Как си помогнал ти на слабия, как си спасил безсилната ръка!
3 Как си съветвал онзи, който няма мъдрост, и си показал изобилно разум свършен!
4 На кого си дума известил? И чий дух е от теб излязъл?
5 Пред Бога треперят сенките под водите и обитателите им.
6 Шеол1 е гол пред Него и няма покривало Авадон2.
7 Той простира севера над празнотата, окача земята на нищо.
8 Връзва водите в облаците Си, но пак облакът под тях не се съдира.
9 Покрива лицето на престола Си, като разпростира облака Си над него.
10 Поставил е граница3 върху кръга на повърхността на водите, при края на светлината и мрака.
11 Небесните стълбове треперят и се ужасяват при Неговата заплаха.
12 Той вълнува морето със силата Си и с разума Си разби Рахав4.
13 Чрез дъха Му заблестяват небесата, ръката Му пробожда бягащия змей.
14 Ето, това са само краищата на Неговите пътища, и колко слаб шепот чуваме от Него! А гърма на силата Му кой ще разбере?
1 т. е. царството на мъртвите
2 т. е. мястото на погибелта; или: вечната погибел
3 или: ред, закон
4 вероятно: древно морско чудовище
© 2016 ERF Medien