Help

Veren

1 А делът за племето на синовете на Юда според родовете им беше до границата на Едом, пустинята Цин към пладне, в крайния юг.
2 И южната им граница беше от края на Солено море, от залива, който се простира на юг;
3 и продължаваше на юг до възвишението на Акравим и продължаваше до Цин, след това се изкачваше на юг от Кадис-Варни и продължаваше до Есрон, и се изкачваше до Адар, и завиваше към Карка,
4 и продължаваше до Асман и отиваше до египетския поток; и границата свършваше при морето. Това ще ви бъде южната граница.
5 А източната граница беше Солено море до устието на Йордан. А границата на северната страна започваше от залива на морето при устието на Йордан;
6 и границата се изкачваше до Ветагла и продължаваше на север от Ветарава; и границата се изкачваше до камъка на Воан, сина на Рувим;
7 и от долината Ахор границата се изкачваше към Девир и завиваше на север към Галгал, който е срещу възвишението на Адумим, който е на юг от потока; и границата продължаваше до водите на Ен-Семес и свършваше при Ен-Рогил;
8 и границата се изкачваше през долината на Еномовия син до южния склон на Евус, който е Ерусалим1; и границата се изкачваше на върха на планината, която е пред долината на Еном на запад, на края на долината Рафаим на север;
9 и от върха на планината границата завиваше към извора на водите на Нефтоя и продължаваше до градовете на планината Ефрон; после границата завиваше към Ваала, която е Кириат-Иарим2;
10 и от Ваала границата завиваше на запад към планината Сиир и минаваше по северната страна на планината Иарим, която е Хасалон, и слизаше при Ветсемес, и отиваше до Тамна3;
11 и границата продължаваше на северната страна на Акарон4; после границата завиваше към Сикрон и минаваше към планината Ваала и стигаше до Явнеил; и границата свършваше при морето.
12 А западната граница беше брегът на Голямото море. Това е границата около дела на синовете на Юда според родовете им.
13 А на Халев, сина на Ефоний, той даде дял между синовете на Юда, според заповедта на ГОСПОДА към Иисус: Кириат-Арва, който е Хеврон – а Арва беше бащата на Енак.
14 И Халев изгони оттам тримата сина на Енак: Сесай, Ахиман и Талмай, децата на Енак.
15 И оттам се изкачи срещу жителите на Девир. А името на Девир преди беше Кириат-Сефер.
16 И Халев каза: Който победи Кириат-Сефер и го превземе, ще му дам дъщеря си Ахса за жена!
17 И Готониил, синът на Кенез, братът на Халев, го превзе и той му даде дъщеря си Ахса за жена.
18 И когато отиваше, тя го подбуди да поиска от баща ѝ нива. И тя слезе от магарето и Халев ѝ каза: Какво искаш?
19 А тя каза: Дай ми благословение – понеже си ми дал южна земя, дай ми и водни извори! И той ѝ даде горните извори и долните извори.
20 Това е наследството на племето на синовете на Юда според родовете им.
21 А най-крайните градове на племето на синовете на Юда към границата на Едом на юг бяха: Кавсеил и Едар, и Ягур,
22 и Кина, и Димона, и Адада,
23 и Кедес, и Асор, и Итнан,
24 и Зиф, и Телем, и Ваалот,
25 и Асор-Адата, и Кириот, и Есрон (който е Асор),
26 и Амам, и Сема, и Молада,
27 и Асаргада, и Есемон, и Ветфалет,
28 и Асар-Суал, и Вирсавее, и Визиотия,
29 Ваала и Иим, и Асем,
30 и Елтолад, и Хесил, и Хорма,
31 и Сиклаг, и Мадмана, и Сансана,
32 и Леваот, и Силеим, и Аин, и Римон. Всичките градове със селата им бяха двадесет и девет.
33 В низината: Естаол и Сараа, и Асна,
34 и Заноа, и Енганим, и Тапфуа, и Инам,
35 и Ярмут, и Одолам, и Сохо5, и Азика,
36 и Саараим, и Адитаим, и Гедира, и Гедиротаим – четиринадесет града със селата им;
37 Сенан и Адаса, и Мигдалгад,
38 и Далаан, и Масфа, и Йоктеил,
39 и Лахис, и Васкат, и Еглон,
40 и Хавон, и Лахмас, и Хитлис,
41 и Гедирот, и Вет-Дагон, и Наама, и Макида – шестнадесет града със селата им;
42 Ливна и Етер, и Асан,
43 и Ефта и Асена, и Несив,
44 и Кеила, и Ахзив, и Мариса – девет града със селата им;
45 Акарон6 с градовете му и селата му;
46 от Акарон към морето, всички, които бяха близо до Азот, със селата им;
47 Азот с градовете му и селата му, Газа с градовете ѝ и селата ѝ, до египетския поток и Голямото море с брега му.
48 И в хълмистата земя: Самир и Ятир, и Сохо7,
49 и Дана, и Кириат-Сана, която е Девир,
50 и Анав, и Естемо, и Аним,
51 и Гесен, и Олон, и Гило – единадесет града със селата им;
52 Арав и Дума, и Есан,
53 и Янум, и Вет-Тапфуа, и Афека,
54 и Хумата, и Кириат-Арва, който е Хеврон, и Сиор – девет града със селата им;
55 Маон, Кармил и Зиф, и Юта,
56 и Езраел, и Йокдем, и Заноа,
57 Акаин, Гавая и Тамна8 – десет града със селата им;
58 Алул, Ветсур и Гедор,
59 и Маарат, и Ветанот и Елтекон – шест града със селата им;
60 Кириат-Ваал, който е Кириат-Иарим9, и Рива – два града със селата им.
61 В пустинята: Ветарава, Мидин и Сехаха,
62 и Нивсан, и Града на солта, и Енгади – шест града със селата им.
63 Но синовете на Юда не можаха да изгонят евусейците, които населяваха Ерусалим10, и евусейците живеят в Ерусалим със синовете на Юда и до днес.
1 ст. 63;
2 ст. 60;
3 ст. 57;
4 ст. 45;
5 ст. 48;
6 ст. 11;
7 ст. 35;
8 ст. 10;
9 ст. 9;
10 ст. 8;
© 2016 ERF Medien