Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 А това са царете на земята, които израилевите синове разбиха и чиито земи завладяха оттатък Йордан към изгрев слънце, от реката Арнон до планината Ермон и цялата равнина на изток:
2 аморейският цар Сихон, който живееше в Есевон и владееше от Ароир, който е на брега на реката Арнон, от средата на реката и над половината Галаад до реката Явок, който е границата на синовете на Амон,
3 и над равнината до езерото Хинерот на изток, и до морето на равнината, Солено море, на изток, до Вет-Есимот и на юг по склоновете на Фасга;
4 и областта на васанския цар Ог, който беше останал от великаните и живееше в Астарот и в Едраи,
5 и владееше над планината Ермон и над Салха, и над целия Васан, до границата на гесурците и на маахатците, и над половината Галаад до границата на есевонския цар Сихон.
6 ГОСПОДНИЯТ слуга Мойсей и израилевите синове ги разбиха и ГОСПОДНИЯТ слуга Мойсей даде земята за притежание на рувимците, на гадците и на половината от манасиевото племе.
7 А това са царете на земята, които Иисус и израилевите синове разбиха отсам Йордан, на запад, от Ваалгад в долината на Ливан до планината Халак, която се издига към Сиир; и Иисус даде земята им за притежание на израилевите племена, според техните разделения,
8 в хълмистата земя и в низината, и в равнината, и по склоновете, и в пустинята и на юг; хетейците и аморейците, и ханаанците, ферезейците, евейците и евусейците:
9 царят на Ерихон – един, царят на Гай, който е близо до Ветил – един,
10 царят на Ерусалим – един, царят на Хеврон – един,
11 царят на Ярмут – един, царят на Лахис – един,
12 царят на Еглон – един, царят на Гезер – един,
13 царят на Девир – един, царят на Гедер – един,
14 царят на Хорма – един, царят на Арад – един,
15 царят на Ливна – един, царят на Одолам – един,
16 царят на Макида – един, царят на Ветил – един,
17 царят на Тапфуа – един, царят на Ефер – един,
18 царят на Афек – един, царят на Ласарон – един,
19 царят на Мадон – един, царят на Асор – един,
20 царят на Симрон-Мерон – един, царят на Ахсаф – един,
21 царят на Таанах – един, царят на Магедон – един,
22 царят на Кедес – един, царят на Йокнеам, в Кармил – един,
23 царят на Дор по възвишенията на Дор – един, царят на Гоим в Галгал – един,
24 царят на Терса – един. Всичките царе бяха тридесет и един.
© 2016 ERF Medien